Werkgroep Onderzoek & Innovatie
Werkgroep TTO 
Werkgroep Doctoral Schools
Werkgroep EU Research
Werkgroep RDM & Open Science
Werkgroep Wetenschap, Ethiek en Integriteit
Ad hoc Werkgroep Wetgeving dierproeven
Ad hoc Werkgroep Dual use
Gezaghebbend Panel VABB-SHW  

Werkgroep Onderzoek & Innovatie 

Contactpersoon: Aurora Geerts  
 
Opdracht
De werkgroep Onderzoek & Innovatie groepeert de onderzoeksverantwoordelijken van de universiteiten en onderzoekers. Zij bereiden voorstellen en adviezen voor ten aanzien van het beleid van de Vlaamse en Europese overheden met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Al naargelang de thematiek vraagt de werkgroep advies aan specifieke werkgroepen of ad hoc werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de werkgroep TTO, de werkgroep Doctoral Schools, de werkgroep EU Research.

Samenstelling
Voorzitter
Jean-Michel Rigo (UHasselt)

Leden
Christelle Maeyaert (KU Leuven)
Bart Nuttin (KU Leuven)
Reine Meylaerts (KU Leuven)
Ronny Blust (UAntwerpen)
Tim Engels (UAntwerpen)
Anne Adams (UAntwerpen)
Dirk De Craemer (UGent)
Ignace Lemahieu (UGent)
Stefanie Van der Burght (UGent)
Ann Peters (UHasselt)
Karin Vanderkerken (VUB)
Patrick Deboosere (VUB)
Mieke Gijsemans (VUB)

Waarnemers:
Truyken Ossenblok (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie)
Koen Pelleriaux (Departement Onderwijs & Vorming)

Werkgroep TTO 

Contactpersoon: Aurora Geerts

Opdracht
De werkgroep TTO brengt de Tech Transfer Offices van de Vlaamse universiteiten samen rond de tafel. De Tech Transfer Offices zoeken naar manieren om de onderzoeksexpertise van de universiteiten te valoriseren in de maatschappij en het bedrijfsleven. Binnen de VLIR-werkgroep verrichten ze zowel operationeel als beleidsvoorbereidend werk.
 
Samenstelling
Voorzitter
Wim Van Camp (UGent)

Leden
Paul Van Dun (KU Leuven)
Jurgen Joossens (UAntwerpen)
Sonja Haesen (VUB)
Elke Piessens (UHasselt)

Werkgroep Doctoral Schools

contactpersoon: Nele Robberechts 
 
Opdracht
De werkgroep Doctoral Schools brengt de verantwoordelijken voor de universitaire doctoraatsscholen samen voor overleg rond de uitbouw van hun opleidingen, rond het doctoraatsproces in het algemeen en internationale ontwikkelingen in dit domein. De werkgroep geeft vorm en inhoud aan samenwerkingsinitiatieven die de uitbouw van de doctoraatsopleidingen en de loopbaanontwikkeling van jonge onderzoekers ten goede komen.
 
Zie ook 'Doctoraatsscholen werken aan de omkadering van jonge onderzoekers' .

Samenstelling
Voorzitter
John Creemers (KU Leuven)
 
Leden
Frank Witlox (UGent)
Nele Bracke (UGent)
An Jansen (KU Leuven)
Karen François (VUB)
Hannelore De Grande (VUB)
Erik Matthysen (UAntwerpen)
Pieter Spooren (UAntwerpen)
Ken Haenen (UHasselt)
Nele Nivelle (UHasselt)

Waarnemer
Truyken Ossenblok (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie)

PhD-vertegenwoordigers
Myriam Halimi (VUB)
Evy Beckers (UGent)

Werkgroep EU Research

Contactpersoon: Aurora Geerts

Opdracht

•    Voorbereiding en opvolging van EUA Research Policy Working Group en van EUA Expert Group on RIS3
•    Kennisdeling over Europese R&D&I-beleidsontwikkelingen
•    Voorbereiding van VLIR-standpunten omtrent Europese Zaken (impact op Europees beleid zelf en op Vlaams beleid     omtrent Europese Zaken)

Samenstelling
Voorzitter
Wendy Sonneveld (UGent)

Leden
Tom Vercruysse  (KU Leuven)
Anne Adams (UAntwerpen)
Ilse Haeldermans (UHasselt)
Wim Schreurs (VUB)

Experten CRef – EUA RPWG
Voor de voorbereiding en opvolging van EUA RPWG worden volgende experten van Franstalige universiteiten / CRef uitgenodigd:
Anastasios Perimenis (ULB)
Amal Akheyar (UCL)
Brigitte Ernst (ULg)
Barbara Marchi / Julien Lefevere (UMons)
Christelle Saout (UNamur)
Nathalie Schellens / Martin Degand (USL-B)
Elisabeth Kokkelkoren (CRef)

Experten – EUA RIS3
Voor de voorbereiding en opvolging van EUA RIS3 worden volgende experten betrokken:
Koen Debosschere (UGent)
Margo Baele (UGent)
Annelies Stockmans (UHasselt)

Standpunten
Position Paper Belgian Universities Regarding two European Parliaments Reports feeding into the Interim Evaluation Horizon 2020 (22 september 2016)
Input Paper for the European Parliament – Financial Regulation Review, signed by a temporary alliance of stakeholders (3 april 2017)


Werkgroep RDM & OS

Contactpersoon: Nele Robberechts 

Opdracht
De WG Research Data Management en Open Science (RDM & OS) stemt af over het beleid van de universiteiten rond Research Data Management en Open Science.
De WG neemt volgende opdrachten op:
• de opmaak van een Data Management Plan voor onderzoekers
• de uitvoering van een gemeenschappelijke requirements-analyse
• de implementatie van DMP-online software (voor participerende instellingen)
• voorbereiding en opvolging van EUA Expert Group on Open Science

Samenstelling
Co-voorzitters
Lucy Amez (VUB) en Hannelore Vanhaverbeke (KU Leuven) – voor RDM
Inge Van Nieuwerburgh (UGent) – voor OS

Leden
Joke Claeys / Ulrike Kenens (KU Leuven)
Marianne Devoecht (UAntwerpen)
Jord Hanus (UAntwerpen)
Myriam Mertens (UGent)
Annik Leyman (UGent)
Hanne Elsen (UHasselt)
Sadia Vancauwenbergh (UHasselt)
Marc Goovaerts (UHasselt)
Kyle Van Gaeveren (VUB)
Audrey Van Scharen (VUB)

Werkgroep Wetenschap, Ethiek & Integriteit

Contactpersoon: Filip Colson

Opdracht
De werkgroep zorgt voor afstemming in het universitaire beleid rond wetenschap, ethiek en integriteit. Wetenschappelijke integriteit strekt zich uit van promotie van integere onderzoekspraktijken tot sanctionering. De werkgroep wisselt kennis en good practices uit omtrent de werking van de Commissies Wetenschappelijke Integriteit (CWI's) aan elke universiteit, die meldingen van inbreuken onderzoeken en indien nodig sanctioneren. Ook de werking van de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) wordt gezamenlijk opgevolgd. 

De werkgroep heeft eveneens als opdracht om af te stemmen over de implementatie van de verplichtingen voor de universiteiten volgend uit het Nagoya Protocol (inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van deze rijkdommen) en te streven naar een gestroomlijnde aanpak.

Samenstelling
Leden 
Inge Lerouge (KU Leuven)
Marianne De Voecht (UAntwerpen)
Hanne Elsen (UHasselt)
Stefanie Van der Burght (UGent)
Audrey Van Scharen (VUB)
 

Ad hoc Werkgroep Wetgeving dierproeven

Contactpersoon: Filip Colson 

Opdracht
De ad hoc werkgroep Wetgeving dierproeven werd in juni 2016 op voorstel van de VLIR werkgroep Onderzoek opgericht om gezamenlijk te overleggen over de implementatie van de wetgeving rond dierproeven. Op de agenda van deze technische werkgroep staan actiepunten zoals het optimaliseren van de niet-technische samenvattingen (NTS), het (gezamenlijk) organiseren van navorming en het documenteren van deze gevolgde navorming, het delen van bestaande alternatieve methodes.

Samenstelling
Voorzitter
Jef Arnout (KU Leuven)

Leden        
Kris Meurrens (KU Leuven)           
Debby Van Dam (UAntwerpen)           
Peter Brouckaert (UGent)               
Virginie Bito (UHasselt)       
Karine Breckpot (VUB)  

Waarnemers:  
René Custers (VIB)           
Karolien Bergen (LNE)
Inge Decorte (Leefmilieu Brussel)

Plaatsvervangers:
Joke Vanhoof (UHasselt)           
Margaux Capieau (VUB)
Katleen Hermans (UGent)
   

Ad hoc Werkgroep Dual use

Contactpersonen: Nele Robberechts

Opdracht
Deze ad hoc werkgroep werd in juni 2016 op voorstel van de VLIR Werkgroep Onderzoek opgericht om met de Vlaamse universiteiten een voortrekkersrol op te nemen in het debat over de dual use problematiek en samen na te denken of en hoe criteria en procedures voor de ethische review van onderzoek(saanvragen) verder dienen aangescherpt te worden. Ook de SOC’s werden bij het overleg betrokken. Dual use of research verwijst naar het risico dat bepaalde onderzoeksresultaten ge- of misbruikt worden voor militaire/criminele/terroristische doeleinden.

In juni 2017 besloot deze werkgroep haar werkzaamheden. De thematiek wordt verder opgevolgd binnen de Werkgroep Wetenschap, Ethiek en Integriteit.

Consulteer hier de brochure met richtlijnen voor onderzoekers over dual-use en  misuse van onderzoek die de werkgroep opstelde.

Samenstelling
Voorzitter
Johan De Tavernier (KU Leuven)

Leden
Inge Lerouge (KU Leuven )                              
Marianne Devoecht/Jord Hanus (UAntwerpen)                             
Carl Reyns (UAntwerpen)                             
Stefanie Van der Burght/Dirk De Craemer (UGent)                          
Johan Ackaert (UHasselt)                      
Ann Peters/Hanne Elsen (UHasselt)                                  
Mieke Gijsemans (VUB)
Audrey Van Scharen (VUB)

Waarnemers:
René Custers (VIB)                        
Steven Krekels (VITO)
Beatrijs Thomas (imec)

Achtergrondliteratuur

Gezaghebbend Panel VABB-SHW

Contactpersoon: Nele Robberechts

Opdracht
Het Gezaghebbende Panel (GP) heeft de taak een Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) samen te stellen, in samenwerking met het Expertisecentrum O & O Monitoring (ECOOM). Het VABB-SHW draagt bij tot de verdeling van onderzoeksmiddelen tussen de Vlaamse universiteiten.

Samenstelling
Voorzitter
Steven Gillis (UAntwerpen, Taalkunde) (Bureau GP)

Ondervoorzitter
Marysa Demoor (UGent, Engelse letterkunde) (Bureau GP)

Leden
Prof. Ortwin De Graef (KU Leuven, Letterkunde) (Bureau GP)
Prof. Serge Gutwirth (VUB, Criminologie) (Bureau GP)
Prof. Elke Cloots (UHasselt, Rechtswetenschappen) (Bureau GP)
Prof. Jan Masschelein (KU Leuven, Pedagogische wetenschappen)
Prof. Katelijn Vandorpe (KU Leuven, Geschiedenis)
Prof. Kathleen Beullens (KU Leuven, Communicatiewetenschappen)
Prof. Johan Leemans (KU Leuven, Godgeleerdheid)
Prof. Yves Schoonjans (KU Leuven, Kunstgeschiedenis, Architectuur en Kunsten)
Prof. Alain Verbeke (KU Leuven, Rechtswetenschappen)
Prof. Frank Vermeulen (UGent, Archeologie)
Prof. Adelien Decramer (UGent, Personeels- en organisatiemanagement)
Prof. Marysa Demoor (UGent, Engelse letterkunde)
Prof. Ann Buysse (UGent, Psychologie)
Prof. Tom Vander Beken (UGent, Criminologie)
Prof. Steven Gillis (UAntwerpen, Taalkunde)
Prof. Stefaan Walgrave (UAntwerpen, Politieke wetenschappen)
Prof. Dimitri Mortelmans (UAntwerpen, Sociologie)
Prof. Steffen Ducheyne (VUB, Wijsbegeerte)

Waarnemers:
Raf Guns, ECOOM
Wolfgang Glänzel, ECOOM