In het memorandum formuleren we als universitaire gemeenschap concrete vragen en boodschappen aan het adres van onze toekomstige beleidsmakers. Tegelijk willen we als universiteiten hier ook een aantal expliciete engagementen tegenover zetten.

Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen, voorzitter VLIR: In ons verkiezingsmemorandum 2019 formuleren we onze gemeenschappelijke prioriteiten als Vlaamse universiteiten. We drukken onze appreciatie uit voor de inspanningen van de huidige regering in budgettair uitdagende tijden. Wil Vlaanderen echter zijn intellectuele en wetenschappelijke expertise maximaal laten renderen, dan zijn aanzienlijke bijkomende inspanningen nodig in de periode 2019-2024. Alleen zo kunnen we internationaal koploper worden en onze bijdrage aan welvaart en welzijn in Vlaanderen verzilveren.

Koen Verlaeckt, secretaris-generaal VLIR: Grijze hersencellen vormen de grootste natuurlijke rijkdom van ons land. Ze zijn de drijvende kracht achter creativiteit en innovatie, en maken onze samenleving tot wat ze is. Binnen dit kennisgedreven ecosysteem spelen de vijf Vlaamse universiteiten een cruciale rol. Daarom onze duidelijke boodschap aan de volgende federale en Vlaamse regeringen: wees wijs, investeer in grijs.

De tekst van het memorandum kan worden geraadpleegd via deze link .
Terug