Op vrijdag 22 juni 2018 vond het eerste Lerend netwerk Loopbaanontwikkeling plaats, een initiatief van het VLIR-secretariaat. De vijf Vlaamse universiteiten deelden met elkaar hun lopende en toekomstige initiatieven over loopbaanontwikkeling, met bijzondere aandacht voor missie, visie en uitdagingen.

De presentaties tonen aan dat veel initiatieven specifiek gericht zijn op jonge onderzoekers en gefinancierd worden met de specifieke OJO-middelen van de Vlaamse overheid. Maar het is ook duidelijk dat er voor het zelfstandig academisch personeel (ZAP) en het administratief-technisch personeel (ATP) aan onze universiteiten nog heel wat groeipotentieel is inzake loopbaanontwikkeling.

Het VLIR-secretariaat plant in het najaar alvast een vervolg op dit lerend netwerk.


Terug