Van 5 tot 11 november 2017 had het staatsbezoek van de Koning en de Koningin der Belgen aan India plaats. Twee steden werden aangedaan. Van 5 tot en met 8 november verbleef de delegatie in Delhi. Van 9 tot 11 november verbleef de delegatie in Mumbai.

De voltallige delegatie bestond uit 174 deelnemers, waaronder de rectoren van Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, KU Leuven en Universiteit Hasselt.

Op dinsdag 7 november 2017 werd de voltallige academische delegatie ontvangen door de EU-delegatie in India. Volgende punten stonden op de agenda:
  • welkom door ambassadeur Tomas Kolzlowski,
  • presentatie van het hogeronderwijslandschap in India, prof. Ummu Salma Bava, Jawaharlal Nehry University New Delhi,
  • presentatie van de wetenschappelijk samenwerking en de samenwerking wat betreft hoger onderwijs EU - India, mevr. Tania Friederichs, dhr. Vivek Dham, dhr. Thibault Devanlay.

Op 8 november 2017 had het academisch event plaats: een rondetafel gevolgd door een academische lunch.
De rondetafel startte met een plenaire sessie waarbij volgende personen een korte toespraak hielden: prof. Herman Van Goethem, Universiteit Antwerpen, voorzitter VLIR; prof. Yvon Englert, rector Université Libre de Bruxelles, voorzitter FRS-FNRS; dr. Virander Singh Chauhan, Chairman University Grants Commission; minister-president Geert Bourgeois; en, namens Belspo, ambassadeur Arnout Pauwels.
Aansluitend werden twee parallelle sessies georganiseerd. In de sessie met als thema Sustainability, Green-Tech werd het project From grey to green – How to improve the sustainability of wastewater treatment and the protection of drinking water resources voorgesteld door prof. Ludo Diels, Universiteit Antwerpen. Deze sessie werd voorgezeten door prof. Caroline Pauwels, rector Vrije Universiteit Brussel. Prof. Luc De Schepper, rector Universiteit Hasselt trad op als rapporteur.
De conclusies van de sessies werden door de rapporteurs gepresenteerd tijdens de lunch, in aanwezigheid van de Koningin.

  

 Terug