Sedert vorige week woensdag 29 maart is het ‘no way back’ voor de Britten. Met de formele inwerkingtreding van Artikel 50 van het verdrag van Lissabon is de Brexit onafwendbaar. En dat zal ook zijn effecten hebben op de academische wereld, waar het huidige gewicht van het Verenigd Koninkrijk niet te onderschatten valt.
 
Vandaag financieren de Britten ongeveer 12% van het Europese onderzoeksprogramma en coördineren ze één op vijf ‘Horizon 2020’ projecten. Het VK is, samen met Duitsland, de grootste speler op het vlak van de Erasmus-mobiliteit, met een totaal van 200.000 mobiele studenten per jaar. Ter vergelijking: Frankrijk, dat op de derde plek staat, zendt en ontvangt ongeveer 100.000 studenten. Niet minder dan 28% van de mobiele studenten in de EU gaat vandaag naar het VK. En volgens de Royal Society werken er naar schatting 31.000 niet-Britse EU-burgers aan universiteiten of onderzoekscentra in het Verenigd Koninkrijk.
 
Welke effecten de Brexit zal hebben op de EU-programma’s en regelgeving omtrent onderzoek(sfinanciering) of mobiliteit van studenten en academici, zullen de politieke onderhandelingen moeten uitwijzen. Dit najaar gaan de Vlaamse rectoren alvast polshoogte nemen in Londen, waar VLIR en zijn Britse tegenhanger ‘Universities UK’ op uitnodiging van de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in het VK samenzitten rond de gevolgen van de Brexit. Meer nieuws hierover in een volgende VLIR Kort.

Terug