Taal- en Letterkunde [21 december 2010]

 • Prof. dr. Orlanda Lie, Hoogleraar Middeleeuwse cultuur, Universiteit Utrecht (voorzitter)
 
Leden
 • Prof. Hub. Hermans, Hoogleraar Moderne Romaanse Cultuur- en Letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. Bodo Plachta, Hoogleraar Duitse Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. Jean-Marc Dewaele, Hoogleraar Franse en toegepaste Taalkunde, University of London
 • Prof. Folkert Kuiken, Bijzonder Hoogleraar Nederlands als Tweede Taal, Universiteit van Amsterdam
 • Em. Prof. Arthur van Essen, Emeritus Hoogleraar Toegepaste Taalkunde en Alfadidactiek, Rijksuniversiteit Groningen
 • Mevr. Ciska Hoet, studente Master in de Theater- en Filmwetenschap, Universiteit Antwerpen
 • Dhr. Simon Horsten, student Master in de Westerse Literatuur, K.U.Leuven
 • Mevr. Milica Petrovic, studente Master in de Vergelijkende Moderne Letterkunde, UGent
 
Toegevoegde leden voor specifieke opleidingen
 • Prof. Petter Aaslestad, Hoogleraar Noorse letterkunde aan The Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Noorwegen en voorzitter van het bestuur van het Noors Kwaliteitszorgagentschap (NOKUT) (voor de beoordeling van de bachelor- en masteropleiding Taal- en Letterkunde van de Universiteit Gent)
 • Prof. Maaike Bleeker, Hoogleraar Theaterwetenschap, Universiteit Utrecht (voor de beoordeling van de bachelor Taal- en Letterkunde, optie Film-, Theater- en Literatuurwetenschap van de Universiteit Antwerpen, de master Theater- en Filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen en de interuniversitaire manama Theaterwetenschappen)
 • Prof. Chris Heesakkers, Emeritus Hoogleraar Neo-Latijn, Universiteit Leiden (voor de beoordeling van de bachelor- en masteropleiding Taal- en Letterkunde aan de K.U.Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel)
 • Prof. Liesbeth Korthals-Altes, Hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap, Universiteit Groningen (voor de beoordeling van de master Culturele Studies van de K.U.Leuven)
 • Prof. Rob Kroes, Emeritus Hoogleraar, Universiteit van Amsterdam (voor de beoordeling van de interuniversitaire master American Studies)
 • Prof. Marinel Gerritsen, Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
 • Dhr. Luc Osselaer, Directeur Across communications.
 
Onderwijsdeskundige leden
 • Dhr. Jacques Perquy, Ere-administrateur-generaal, Vlaamse Onderwijsraad
 • Prof. Theo Wubbels, Hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Utrecht
   

De verdeling van de bezoeken onder de onderwijskundigen was als volgt:

 • Dhr. Jacques Perquy: K.U.Leuven, Universiteit Gent, evenals de interuniversitaire opleidingen die door deze instellingen gecoördineerd worden
 • Prof. Theo Wubbels: Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Hogeschool-Universiteit Brussel,
  evenals de interuniversitaire opleidingen die door deze instellingen gecoördineerd worden.
 
 
 
Betrokken Opleidingen
De kerncommissie visiteerde de volgende opleidingen:
Universiteit Gent (18 oktober t.e.m. 22 oktober 2009)
 • Bacheloropleiding Taal- en Letterkunde
 • Masteropleiding Taal- en Letterkunde
 • Masteropleiding Historische Taal- en Letterkunde

Vrije Universiteit Brussel (26 oktober t.e.m. 28 oktober 2009)
 • Bacheloropleiding Taal- en Letterkunde
 • Masteropleiding Taal- en Letterkunde

Hogeschool-Universiteit Brussel – Katholieke Universiteit Brussel (9 november t.e.m. 10 november 2009)
 • Bacheloropleiding Taal- en Letterkunde

Universiteit Antwerpen (22 november t.e.m. 25 november 2009)
 • Bacheloropleiding Taal- en Letterkunde
 • Masteropleiding Taal- en Letterkunde
 
Katholieke Universiteit Leuven (6 december t.e.m. 9 december 2009)
 • Bacheloropleiding Taal- en Letterkunde
 • Masteropleiding Taal- en Letterkunde
 • Masteropleiding Linguistics and Literature: English (taalvariant)
 • Masteropleiding Langue et Littérature françaises (taalvariant)
 • Master-na-masteropleiding Estudios Ibéricos e Iberoamericanos

Katholieke Universiteit Leuven te Kortrijk (15 december t.e.m. 16 december 2009)
 • Bacheloropleiding Taal- en Letterkunde
 
 
De deelcommissie Letteren/Cultuur visiteerde de volgende masteropleidingen:

Katholieke Universiteit Leuven (8 februari t.e.m. 10 februari 2010)
 • Masteropleiding Culturele Studies
 • Masteropleiding Westerse Literatuur
 • Masteropleiding Western Literature (taalvariant)
 • Master-na-masteropleiding Literatuurwetenschapepn (interuniversitair, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel)
 • Master-na-masteropleiding Literary Studies (taalvariant - interuniversitair, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel)

Universiteit Antwerpen (21 februari t.e.m. 24 februari 2010)
 • Masteropleiding in de Theater- en de Filmwetenschap
 • Masteropleiding in de Literatuur van de Moderniteit
 • Master-na-masteropleiding Theaterwetenschappen (interuniversitair, in samenwerking met Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel)
 
Universiteit Antwerpen te Brussel (29 maart t.e.m. 30 maart 2010)
 • Master-na-masteropleiding American Studies (interuniversitair, in samenwerking met K.U.Leuven, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel)
 
Universiteit Gent (30 maart t.e.m. 31 maart 2010)
 • Masteropleiding Vergelijkende Moderne Letterkunde
 
 
De deelcommissie Taalkunde visiteerde de volgende masteropleidingen:
 
Katholieke Universiteit Leuven (9 december t.e.m. 11 december 2009)
 • Masteropleiding Taalkunde
 • Master-na-masteropleiding Advanced Studies in Linguistics (interuniversitair, in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel)

Universiteit Antwerpen (21 februari t.e.m. 24 februari 2010)
 • Masteropleiding in de Theater- en de Filmwetenschap
 • Masteropleiding in de Literatuur van de Moderniteit
 
 
De deelcommissie Bedrijfscommunicatie visiteerde de volgende masteropleidingen:

Katholieke Universiteit Leuven (15 maart t.e.m. 16 maart 2010)
 • Masteropleiding Bedrijfscommunicatie

Universiteit Antwerpen (16 maart t.e.m. 17 maart 2010)
 • Masteropleiding Meertalige Professionele Communicatie

Universiteit Gent (31 maart t.e.m. 1 april 2010)
 • Master-na-masteropleiding Meertalige Bedrijfscommunicatie
 
 
 
Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Taal- en Letterkunde werd bekrachtigd door de Erkenningscommissie
Hoger Onderwijs bij besluit van 13 mei 2009. De commissie werd vervolgens ingesteld door de VLIR op 18 mei 2009. Ze bezocht de opleidingen in de periode oktober 2009-april 2010.

De commissie legde haar bevindingen, oordelen, aanbevelingen en conclusies vast in een eindrapport dat op 21 december 2010 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
 
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf, 4Mb). Hierbij is een aanvullend document beschikbaar over de verdeling van de bezoeken onder de onderwijskundigen (pdf, 26kb).
 
Lees ook het persbericht over dit visitatierapport (pdf, 48kb).