Onderwijswetenschappen [3 juni 2010]

Samenstelling visitatiecommissie
Voorzitter:
 
Commissieleden:
  • Prof. dr. Roger Standaert, Directeur van de entiteit Curriculum bij het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en hoogleraar Pedagogische Wetenschappen aan de UGent
  • Prof. dr. Monique Boekaerts, Hoogleraar Onderwijspsychologie, Universiteit Leiden
  • Mevr. Evy Van Parijs, studente opleiding Pedagogische wetenschappen, Afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde, major onderwijskunde, Universiteit Gent
 
 
Betrokken Opleidingen:
Katholieke universiteit Leuven - campus Kortrijk
  • 'Bachelor in de Onderwijskunde'
 
Universiteit Antwerpen
  • 'Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen

 
Verloop

<st1:metricconverter w:st="on" productid="2009. In">De visitatiecommissie Onderwijswetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 14 september 2009. In oktober 2009 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 3 juni 2010 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

 


Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.