Musicologie [30 juni 2009]

Samenstelling visitatiecommissie
Voorzitter
  • Prof. dr. Paul Op de Coul, gewezen gewoon hoogleraar aan de afdeling Muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht
 
Leden
  • Prof. dr. Christian Martin Schmidt, hoogleraar aan de Technische Universität Berlin, afdeling 'Musikwissenschaft'
  • Prof. dr. Nicolas Meeùs, hoogleraar aan de Université Paris-Sorbonne, afdeling 'Musique et Musicologie'
  • Prof. dr. Joost Lowyck, bijzonder gasthoogleraar aan de K.U.Leuven
  • Kasper Bastiaan van Kooten, student van de opleiding Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam
     
 
Betrokken Opleidingen
Katholieke Universiteit Leuven
  • 'Bachelor in de Musicologie'
  • 'Master in de Musicologie'
 
VerloopDe visitatiecommissie Musicologie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 30 september 2008. Begin december 2008 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 30 juni 2009 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf 1,17Mb).
 
Klik hier om het persbericht over de publicatie van het visitatierapport te downloaden: