Moraalwetenschappen [1 juni 2010]

Samenstelling visitatiecommissie
Voorzitter:
  • Prof. dr. Frans Jacobs, emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Universiteit van Amsterdam
 
Commissieleden:
  • Prof. dr. Marc Maesschalck, Université Catholique de Louvain & Facultés Universitaires Saint Louis
  • Dr. Christien van den Anker, School of Humanities, Languages and Social Sciences, Department of Politics, Philosophy and International Relations, University of the West of England (Bristol)
  • Drs. Karin Scager, senior-adviseur bij het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden van de Universiteit Utrecht
  • Mevr. Rebecca Prevoo, studente wetenschappelijke onderzoeksmaster Humanistiek, UvH, Utrecht
 
 
Betrokken Opleidingen:
Universiteit Gent
  • 'Bachelor in de Moraalwetenschappen'
  • 'Master in de Moraalwetenschappen'

 
Verloop

De visitatiecommissie Moraalwetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 14 september 2009. Medio november 2009 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 1 juni 2010 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

 


Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.