Materiaalkunde - Chemische Technologie [14 december 2009]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Dr. Ir. Jan Lerou, Group Chief Technology Officer Oxford Catalysts Group PLC (voorzitter)
 • Dr. Ir. Paul van Damme, directeur Lanxess Rubber
 • Dr. Guido Vermeylen, voormalig vice-president Umicore Research
 • Ir. Paul Janssens, bestuurslid en senior advisor Belgian Sewing Thread (Specifiek ten behoeve van de master of Textile Engineering)
 • Prof. Dr. Ir. Leon P.B.M. Janssen, docent Fysische Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (Specifiek ten behoeve van de European Masters in Engineering Rheology)
 • Dr. Cis Van den Bogaert, departementshoofd Onderwijs, Rectoraat Universiteit Antwerpen
 • Dhr. Matthias Verstraeten, student aan de Vrije Universiteit Brussel
 • Dhr. Wouter Rerren, student aan de Katholieke Universiteit Leuven
 
Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie. Dhr. Peter Daerden, eveneens stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR, trad op als secretaris voor deze visitatie.
 
Betrokken opleidingen
 
Universiteit Gent
 • Bachelor Ingenieurswetenschappen: Chemische Technologie en Materiaalkunde
 • Master Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde
 • Master Ingenieurswetenschappen: Chemische Technologie
 • Master of Textile Engineering
 
Vrije Universiteit Brussel
 • Master Ingenieurswetenschappen: Chemie en Materialen
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde
 • Master Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde
 • Master of Engineering: Materials Engineering
 • Bachelor Ingenieurswetenschappen: Chemische Technologie
 • Master Ingenieurswetenschappen: Chemische Technologie
 • European Masters in Engineering Rheology; interuniversitair Erasmus Mundus programma met deelname van Universidade do Minho (penvoerende instelling), Katholieke Universiteit Leuven, Université Catholique de Louvain, Universidad de Huelva, Univerza v Ljubljani en Università degli Studi della Calabria
 
Verloop
De commissie werd vervolgens door de VLIR ingesteld bij besluit van 7 januari 2009. De commissie bezocht de opleidingen in de periode maart – april 2009. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 14 december 2009 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
Klik hier om het persbericht over de publicatie van het visitatierapport te downloaden: