Informatica - Toegepaste Informatica - Computerwetenschappen [15 oktober 2010]

Samenstelling visitatiecommissie
De visitatiecommissie, voorgezeten door dr. ir. Jacques Van Remortel, voormalig directeur van het Research and Innovation departement van Alcatel Bell te Antwerpen, bestond verder uit:
 • Prof. dr. ir. em. Elie Milgrom, domeinexpert, emeritus hoogleraar Computerwetenschappen, Université catholique de Louvain
 • Prof. dr. Bart Sijnave, domeinexpert, CIO van het Universitair Ziekenhuis Gent en gastprofessor, Universiteit Gent
 • Prof. dr. Adelin Albert, toegevoegd expert voor de opleiding Statistical Data Analysis, hoogleraar Informatique Médicale et Biostatistique, Université de Liège
 • Prof. dr. ir. Paul Van den Hof, toegevoegd expert voor de opleiding Wiskundige Ingenieurswetenschappen, hoogleraar Meet- en regeltechniek Delft Center for Systems and Control, TU Delft
 • Prof. dr. Jan van Eijck, toegevoegd expert voor de opleiding Artificial Intelligence, senior onderzoeker Centrum voor Wiskunde en Informatica Amsterdam en hoogleraar Computationele Taalkunde, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. em. Gellof Kanselaer, onderwijskundig lid, emeritus hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Utrecht
 • Dr. Carla Nelissen, onderwijskundig lid, Diensthoofd onderwijs, XIOS Hogeschool Limburg
 • Dhr. Jens Hermans, student-lid, FWO aspirant departement Elektrotechniek, K.U.Leuven
 • Dhr. Jan Fabry, student-lid, student Informatica, Universiteit Hasselt
 

Betrokken Opleidingen
Universiteit Antwerpen (van 10 februari  t.e.m. 12 februari 2009)
 • bachelor in de Informatica
 • master in de Informatica
 
Vrije Universiteit Brussel (van 3 maart t.e.m. 6 maart 2009)
 • bachelor in de Computerwetenschappen
 • master in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen (en haar Engelse taalvariant)
 • master in de Toegepaste Informatica
 • master in de Toegepaste Computerwetenschappen (en haar Engelse taalvariant)
 
Universiteit Gent - faculteit Wetenschappen (van 11 maart t.e.m. 13 maart 2009)
 • bachelor in de Informatica
 • master in de Wiskundige Informatica
 • advanced master Statistical Data Analysis
 
Universiteit Hasselt (van 1 april t.e.m. 3 april 2009)
 • bachelor in de Informatica
 • master in de Informatica
 
Katholieke Universiteit Leuven (van 5 oktober t.e.m. 9 oktober 2009)
 • bachelor in de Informatica (Campus Leuven en Campus Kortrijk)
 • master in de Informatica
 • master in de Toegepaste Informatica
 • bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
 • master in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
 • master in de Ingenieurswetenschappen: Wiskundige Ingenieurstechnieken
 • advanced master Artificial Intelligence
 
Universiteit Gent - faculteit Ingenieurswetenschappen (van 21 oktober t.e.m. 23 oktober 2009)
 •  bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
 • master in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
 • master na master in de Toegepaste Informatica
 

Verloop
De visitatiecommissie Informatica-Toegepaste Informatica werd ingesteld door de VLIR op 28 januari 2009. In de periode februari - oktober 2009 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, oordelen, aanbevelingen en conclusies vast in een eindrapport dat op 15 oktober 2010 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 

Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
 
Een samenvatting van de resultaten van de visitatie kan u lezen in het persbericht.