Geologie - Geotechniek [14 december 2010]

De visitatiecommissieVoorzitter
 • Prof. Dr. Salomon Kroonenberg, hoogleraar Geologie T.U.Delft
Leden
 • Prof. dr. ir. Eric Pirard, gewoon hoogleraar Toegepaste Geologie, Université de Liège
 • Prof. dr. Dick Kroon, Regius Chair in Geology University of Edinburgh
 • Prof. dr. Jean-François Thimus, gewoon hoogleraar Geotechniek Université Catholique de Louvain
 • mevr. Katharine Maussen, studente tweede master Geologie, specialisatie Geodynamica en geofluïda, Katholieke Universiteit Leuven (voor de evaluatie aan de UGent)
 • mevr. Elien De Pelsmaeker, studente geologie, afstudeerrichting bekkendynamica, universiteit Gent (voor de evaluatie aan de K.U.Leuven)
 
 
Betrokken opleidingen
Universiteit Gent
 • Bachelor in de Geologie
 • Master in de Geologie
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor in de Geologie
 • Master in de Geologie
 • Bachelor in de Ingenieurswetenschappen : Geotechniek en Mijnbouwkunde

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Geologie - Geotechniek werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 27 januari 2010. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 28 januari 2010. In het voorjaar 2010 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.

De Commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 14 december 2010 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

VisitatierapportDe bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 2.580 kB.