Geografie [11 januari 2010]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. H. Ottens, emeritus hoogleraar sociale geografie, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht; onderzoeksadviseur Planbureau voor de Leefomgeving (voorzitter).
 • Prof. dr. S. De Jong, hoogleraar fysische geografie, landdegradatie en remote sensing, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. S. Schmitz, hoogleraar rurale, culturele en sociale geografie, Unité de Géographie économique et sociale Institut de Géographie, Université de Liège
 • Prof. dr. M-J Kraak, hoogleraar ITC, afdelingshoofd Geo-informatie ITC, Universiteit Utrecht (extra vakdeskundig lid ten behoeve van de evaluatie van de bacheloropleiding Geografie en Geomatica en de masteropleiding Geomatica en Landmeetkunde).
 • Prof. dr. A. Verhetsel, hoogleraar economische geografie, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen, geaggregeerde HSO in de geografie en ruimtelijke planning
  Dhr. Ingmar Peeters, student geografie, K.U.Leuven.
 • Mevr. Ann Vanclooster, student master Geomatica en Landmeetkunde, Universiteit Gent.

Betrokken Opleidingen
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bacheloropleiding Geografie
 
Katholieke Universiteit Leuven i.s.m. Vrije Universiteit Brussel
 • Masteropleiding Geografie / Masteropleiding Geography
 
Vrije Universiteit Brussel
 • Bacheloropleiding Geografie
 
Universiteit Gent
 • Bacheloropleiding Geografie en geomatica
 • Masteropleiding Geografie
 • Masteropleiding Geomatica en landmeetkunde
Verloop
De visitatiecommissie Geografie werd ingesteld door de VLIR bij besluiten van 16 januari 2009. Deze instelling werd aangevuld middels het besluit van 25 februari. In de februari - mei 2009 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 11 januari 2010 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf; 2,06MB)