Filmstudies en Visuele Cultuur [21 december 2010]

Samenstelling visitatiecommissie
  • Prof. dr. Frank Kessler, Hoogleraar film- en televisiegeschiedenis, Instituut voor Media & Re/presentatie, faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht (voorzitter)
  • Prof. dr. Ed Tan, Hoogleraar Media-entertainment, Afdeling Communicatiewetenschap Faculteit van Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  • Prof. dr. Jan Baetens, Hoogleraar in de culturele studies aan de Faculteit Letteren, K.U.Leuven
  • Mevr. Karin Scager senior adviseur interfacultair instituut voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en studievaardigheden (IVLOS) van de Universiteit Utrecht
  • Dhr. Khaël Velders, student master film- en televisiestudies, Universiteit Gent

Betrokken Opleidingen
Universiteit Antwerpen
  • Masteropleiding Filmstudies en Visuele Cultuur
 
Verloop
De visitatiecommissie Filmstudies en Visuele Cultuur werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 1 februari 2010. In de periode maart 2010 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 21 december 2010 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf;677kb).