Europese studies [17 december 2009]

Samenstelling visitatiecommissie
Voorzitter
  • Prof. dr. Peter Bursens, Associate professor in Political Science, Jean Monnet Chair (2008-2011), Universiteit Antwerpen
 
Leden
  • Dhr. Karel Van Goethem, Ere- coördinator onderwijsbeleid, (UIA) Universiteit Antwerpen
  • Mevr. Sarah Moens, studente master rechten (Universiteit Gent)
 

Leden ten behoeve van de master na masterprogramma's aan de Vrije Universiteit Brussel
  • Prof. dr. Marco Martiniello,  Maître de Recherches du Fonds National de la Recherche Scientifique, Faculté de Droit, Service de Politologie générale, Université de Liège
  • Prof. dr. Glenn Rayp, hoofddocent Internationale Economie, vakgroep Algemene Economie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Centre Study Hive for Economic Research and Public Policy Analysis (SHERPPA), Universiteit Gent
 
Leden ten behoeve van het masterprogramma aan de Katholieke Universiteit Leuven
  • Prof. dr. Christian Vandermotten, professeur, Département de Géographie, Université Libre de Bruxelles
  • Prof. dr. Jan Orbie, professor Europese politiek, Centrum voor EU Studies, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Gent
 
 
Betrokken opleidingen
 
Vrije Universiteit Brussel
  • The Master of European Urban Cultures (POLIS)
  • The Master of European Integration and Development (EUROMASTER)

Katholieke Universiteit Leuven
  • De Master in de Europese Studies: Transnationale en Mondiale Perspectieven / The Master of European Studies: Transnational and Global Perspectives (MAES)
 
 
Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Europese Studies werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 19 december 2008. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 24 april 2009. In de maand mei 2009 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De Commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 17 december 2009 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 1460 kB.