Europa College [17 december 2009]

Samenstelling visitatiecommissie

Voorzitter
 • Prof. dr. Christian Vandermotten, professeur, Département de Géographie, Université Libre de Bruxelles
 
Leden
 • Prof. dr. Peter Bursens, hoofddocent Politieke Wetenschappen and Jean Monnet Chair (2008-2011), Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen
 • Prof. dr. em. Sylvain Plasschaert,  em. professor economie, ere gewoon hoogleraar economie aan de Universiteit Antwerpen en doceerde ook deeltijds aan de K.U.Leuven, (hoofdzakelijk het domein financiën), faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven.
 • Dr. Guido Cuyvers, departementshoofd van het departement Sociaal Werk, Katholieke Hogeschool Kempen
 • Mevr. Marian Cramers, studente Master in de Vergelijkende en Internationale Politiek, Katholieke Universiteit Leuven
 
Lid ten behoeve van de evaluatie van de "Master in European Law(LLM)"
 • Prof. dr. Peter Christian Müller-Graff, professor for Civil Law, Commercial Law, Economic Law, European Law and Comparative Law at the Law Faculty of the University of Heidelberg, Germany, and Director of the Heidelberg University Institute for Economic Law and European Law; Honorary Jean Monnet Professor
 
Lid ten behoeve van de evaluatie van de "Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy Studies"
 • Prof. dr. Jan Orbie, docent Europese politiek, Centrum voor EU Studies, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Gent
 
 
 
Betrokken opleidingenEuropa College (Brugge en Natolin)
 • The Master of Arts in European Interdisciplinary Studies
 • The Master of Arts in European Political and Administrative Studies
 • The Master of Arts in European Economic Studies
 • The Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy Studies
 • The Master in European Law (LLM)
 
 
Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Europa College werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 14 mei 2009 en de aanvullende samenstelling op 26 mei 2009. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 29 mei 2009. In de maand juni 2009 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De Commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 17 december 2009 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

VisitatierapportDe bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 1346 kB.