Elektrotechniek [9 december 2010]

Samenstelling visitatiecommissie
 • prof.dr.ir.Ignas Niemegeers (voorzitter, hoogleraar Wireless and Mobile Communication, T.U.Delft)
 • prof.dr.ir. Paul Regtien (hoogleraar Elektrische Metingen en Instrumentatie, T.U.Twente)
 • prof.dr.ir. Peter Baltus (hoogleraar en hoofd Centre for Wireless Technology, T.U.Eindhoven)
 • prof.dr.ir. Marc Ilegems (emeritus hoogleraar Ecole Fédérale Polytechnique de Lausanne)
 • prof.dr.ir. Tony Donné (adjunct-directeur FOM-instituut voor Plasmafysica, Rijnhuizen)
 • prof.dr.ir. Christian Eugène (emeritus hoogleraar Elektrotechniek UCL, directeur Formation Continu des Ingenieurs aan de UCL en bestuurslid European Association for Education in Electrical and Information Engineering)
 • dhr. Benjamin Baert (student bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde met nevenrichting Elektrotechniek, K.U.Leuven)
 

Mevr. Ilse De Vooght trad op als projectbegeleider van deze visitatie.
 
 
Betrokken OpleidingenUGent
 • bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
 • master in de Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
 • European master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics
   
UGent en Vrije Universiteit Brussel
 • master in de Ingenieurswetenschappen: Fotonica
 • Master of Photonics Science and Engineering
 • Erasmus Mundus Master of Science in Photonics
   
Vrije Universiteit Brussel
 • master in de Ingenieurswetenschappen: Elektronica en Informatietechnologie
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
 • master in de Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
 • Master of Engineering: Electrical Engineering
 • Master in de Nanowetenschappen en Nanotechnologie
 • Master of Nanoscience and Nanotechnology
 • Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology.
 
 
Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Elektrotechniek werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 13 januari en op 3 februari 2010. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 3 februari 2010. In het voorjaar 2010 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 9 december 2010 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf; 1,97 mb).