Diergeneeskunde – Laboratory animal science [4 juni 2009]

Samenstelling visitatiecommissie
  • Prof. Dr. Johanna Fink-Gremmels, Gewoon Hoogleraar Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, divisie veterinaire farmacologie, biofarmacie en klinische toxicologie (Voorzitter)
  • Prof. Dr. Marc Vandevelde, Gewoon Hoogleraar, Directeur Departement Klinische Diergenees-kunde, Universiteit Bern
  • Prof. Dr. Stanny Geerts, Hoogleraar Instituut Tropische Geneeskunde - Antwerpen - afdeling Dier-geneeskunde
  • Prof. dr. em. Joost Lowyck, Emeritus, bijzonder gasthoogleraar Katholieke Universiteit Leuven, faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
  • Mevr. Barbara Thielman, Student Diergeneeskunde, Universiteit Gent
  • Mevr. Dieneke Jongepier, Student Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Betrokken OpleidingenUniversiteit Gent
  • master-na-masteropleiding laboratory animal science

Universiteit Antwerpen
  • bacheloropleiding diergeneeskunde

VerloopDe visitatiecommissie diergeneeskunde – laboratory animal science werd ingesteld door de VLIR bij besluiten van 14 augustus 2008. In de periode oktober - december 2008 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 4 juni 2009 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf - 1,28Mb).

U kan tevens het persbericht over het visitatierapport downloaden.