Chemie [15 december 2010]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. L.W. Jenneskens, gewoon hoogleraar Fysisch-Organische Chemie, Universiteit Utrecht (voorzitter)
 • Prof. dr. J. Heck, gewoon hoogleraar anorganische chemie, Universität Hamburg
 • Dr. G. Van Lommen, directeur medicinale chemie, Galapagos NV
 • Prof. dr. L Buydens, gewoon hoogleraar, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Mevr. I. Lindemann, masterstudent Chemie, UGent
 • Dhr. S. Vandendriessche, masterstudent Chemie, K.U.Leuven
 
Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie.
 
 
Betrokken opleidingenVrije Universiteit Brussel
 • Bachelor in de Chemie
 • Master in de Chemie
 
Universiteit Hasselt
 • Bachelor in de Chemie
 
Universiteit Gent
 • Bachelor in de Chemie
 • Master in de Chemie
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor in de Chemie
 • Master in de Chemie
 • Master of Chemistry
 
Universiteit Antwerpen
 • Bachelor in de Chemie
 • Master in de Chemie
   
Verloop
De commissie werd door de VLIR ingesteld bij besluit van 7 januari 2010. De commissie bezocht de opleidingen in de periode februari – april 2010. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 15 december 2010 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf; 1,74mb).
Lees hier het persbericht van de VLIR over het resultaat van de visitatie Chemie.