Afrikaanse Talen en Culturen [21 juni 2010]

Samenstelling visitatiecommissie
Voorzitter
  • Prof. Dr. M.P.G.M. Maarten Mous, professor Afrikaanse Taalkunde, Universiteit Leiden.
 
Leden
  • Prof. dr. Johan PJ Pottier, professor Antropology with reference to Africa, School of Oriental and African Studies, University of London, Verenigd Koninkrijk.
  • Dr. Maud Devos, postdoctoraal researcher 'Grammaticalization and (inter)subjectification (2007-2011), aan de onderzoeksafdeling van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA, Tervuren).
  • dr. Guido Cuyvers, departementshoofd van het departement Sociaal Werk, Katholieke Hogeschool Kempen
  • Mevr. Renée Duffhues, studente Bachelor Antropologie en studente Bachelor Talen en Culturen van Afrika aan de Universiteit Leiden.
 
Betrokken opleidingenUniversiteit Gent
  • Bachelor in de Afrikaanse Talen en Culturen
  • Master in de Afrikaanse Talen en Culturen

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Afrikaanse Talen en Culturen werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 31 augustus 2009. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 2 oktober 2009. In december 2009 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De Commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 21 juni 2010 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 1.256 kB.