Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie [26 juni 2009]

Samenstelling visitatiecommissie
 
 • Prof. dr. Herman Meulemans, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Antwerpen (voorzitter)
 • Prof. dr. Anton F. Casparie, emeritus hoogleraar Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. dr. ir. Arie Hasman, hoogleraar Medische Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam; deeltijds hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven
 • Dr. Kim Waeytens, coördinator kwaliteitszorg aan de Katholieke Hogeschool Leuven
 • Prof. dr. Gerjo Kok, hoogleraar Psychologie aan de Universiteit Maastricht (Specifiek ten behoeve van de master in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering aan de Universiteit Gent)
 • Prof. dr. C.P.M. Knipscheer, emeritus hoogleraar Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Specifiek ten behoeve van de master in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie en de master na master in Gerontological Sciences aan de Vrije Universiteit Brussel)
 
 Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie. Mevr. Jo Breda en dhr. Peter Daerden, eveneens stafmedewerkers van de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR, traden op als secretaris.
 
 
Betrokken opleidingen
Universiteit Gent
 • Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg
 • Master in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering
 
Vrije Universiteit Brussel
 • Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg
 • Master in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie
 • Master na master in Gerontological Sciences
 • Master na master in het Beheer van Gezondheidsgegevens (interuniversitaire opleiding georganiseerd i.s.m. de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen)
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg
 

Verloop
De commissie werd door de VLIR ingesteld bij besluit van 1 september 2008. De commissie bezocht de opleidingen in de periode oktober – december 2008.
 
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 26 juni 2009 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
 
Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 2.980 kB.
 
Klik hier om het persbericht over de publicatie van het visitatierapport te downloaden: