Flanders Business School [13 februari 2009]

Samenstelling visitatiecommissieVoorzitter
  • Prof. dr. L. Traas, emeritus Hoogleraar Business Economics, Vrije Universiteit Amsterdam

Leden
  • Prof. dr. P. Van Kenhove, Gewoon Hoogleraar Marketing, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent
  • Prof. dr. ir. R. Slagmulder, Partner en Associate professor of Accounting and Control, Vlerick Leuven Gent Management School
  • Prof. L. Keuleneer, directeur KPMG, Corporate Finance, Brussel
  • dhr. K. Van Goethem, ere-directeur rectoraat en academische planning (UIA), Universiteit Antwerpen
  • dhr. Immanuel Walpot, student Master of Economic Policy, Universiteit Antwerpen
 
 
Betrokken opleiding

Flanders Business School
  • Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship
 

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Flanders Business School werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 26 juni 2008. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 14 juli  2008. In de maand oktober 2008 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding.
De Commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 13 februari 2009 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 

VisitatierapportDe bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 4.171 kB.