Internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs wordt ondersteund door Flanders Knowledge Area (FKA) en beleidsmatig aangestuurd door het Bestuurscomité Internationalisering onder de koepel van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) vzw. 

De activiteiten van FKA zijn o.a. het beheer van Vlaamse beurzenprogramma’s voor studie en stage; de promotie van het Vlaams hoger onderwijs in het buitenland; de coördinatie van academische diplomatie en de uitwisseling van expertise.

Met het oog op een uitbreiding van de FKA-activiteiten, werft VLUHR vzw een beleidsmedewerker aan met als opdracht: 
- ontwikkeling en het beheer van gemeenschappelijke data, informatie en expertise met betrekking tot internationalisering aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten; 
- de  ondersteuning  van  de  internationale  branding  en  gezamenlijke  promotiestrategieën  van  de  Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Klik hier voor het volledige vacaturebericht. 

Terug