De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) is opgericht in 1976 en is het overlegorgaan van de Vlaamse universiteiten. Als koepelorganisatie staat de VLIR in voor het organiseren, begeleiden en opvolgen van interuniversitair gedragen standpunten over een brede waaier van hogeronderwijsgerelateerde thema’s.

De secretaris-generaal heeft een dubbele verantwoordelijkheid. In samenspraak met de VLIR-voorzitter draagt hij/zij zorg voor de ondersteuning van de bestuursorganen van VLIR. Daarnaast fungeert de secretaris-generaal als leidinggevende voor de medewerkers van VLIR.

De kerntaken van de secretaris-generaal zijn:
 • De voorbereiding, rapportering en opvolging van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het Bureau.
 • De verbinding en informatiedoorstroming tussen de bestuursorganen van VLIR en het voorbereidend overleg in de werkgroepen gerelateerd aan het interuniversitair overleg in de domeinen onderwijs, onderzoek, algemeen beheer, studentenzaken, internationalisering en andere.
 • De dagelijkse aansturing van de administratieve en domeingerelateerde medewerkers van VLIR
 • Het verzorgen van de aanspreekfunctie voor de voogdijministers en andere adviesorganen in het hoger onderwijs
 • De kennisuitwisseling met andere koepelorganisaties in het hoger onderwijs en dit zowel in Vlaanderen als (inter)nationaal.

De VLIR zoekt naar een universitair gediplomeerde kandidaat die in staat is een visie voor te bereiden en te ontwikkelen voor de materie die VLIR aanbelangt. De kandidaat beschikt over de nodige kwaliteiten om door bestuurders, medewerkers en voogdij gerespecteerd te worden. Dit hangt samen met:

 • Een grondige kennis van het hoger onderwijslandschap en de regelgeving waarbinnen gewerkt wordt.
 • Ervaring met universitaire bestuurstaken.
 • Diplomatieke vaardigheden die het bereiken van gemeenschappelijk standpunten kunnen helpen bewerkstelligen.
 • Overtuigingskracht om een door het VLIR-bestuur geformuleerd beleidsvoorstel te verdedigen
 • Bewezen capaciteiten in het aansturen van hoog opgeleiden.
 • Bevorderen van een goede werksfeer en teamgeest.
 • Taal- en communicatievaardigheden nodig voor het uitvoeren van de respectieve deeltaken
 • Een doctoraat strekt tot aanbeveling

De VLIR biedt een voltijdse tewerkstelling in een boeiende en dynamische omgeving, met een verloning aangepast aan de maturiteit van de kandidaat.

Kandidaten dienen een motiveringsbrief in aangevuld met een curriculum vitae. Er wordt gepreselecteerd op basis van het profiel. De geselecteerde kandidaten zullen nadien aan selectiegesprekken deelnemen.

Kandidaturen worden ingediend bij de voorzitter van VLIR, Rector Luc De Schepper, UHasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, (email: luc.deschepper @ uhasselt.be en zijn secretariaat: marijke.vanuytven @ uhasselt.be) en dienen hem te bereiken voor 1 augustus 2017.
Terug