De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) stimuleert overleg en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten onderling en tussen de Vlaamse universiteiten en de bevoegde overheden. Recente wetgeving inzake biodiversiteit en de toegang tot en het gebruik van genetische rijkdommen, zoals de EU Access and Benefit Sharing (ABS) Verordening en het Nagoya Protocol, legt nieuwe verplichtingen op in onderzoek. De VLIR zoekt een projectmedewerker Ethiek & Biodiversiteit in onderzoek (m/v) om universiteiten en andere onderzoeksinstellingen bewust te maken van deze nieuwe vereisten en hen te ondersteunen in de praktische uitvoering hiervan.

Functie

De VLIR-projectmedewerker Ethiek & Biodiversiteit in onderzoek heeft als voornaamste taken:
  • coördineren van en bijdragen tot de ontwikkeling van schema’s en stappenplannen die onderzoekers kunnen helpen  om te voldoen aan de nieuwe vereisten;
  • organiseren van training en congressen voor onderzoeksinstellingen en onderzoekers;
  • verzamelen van feedback op relevante wetgeving en beleidsacties. 
De projectmedewerker fungeert als aanspreekpunt en liaison tussen onderzoeksinstellingen en overheden. Hij/Zij zal overleg met en tussen de betrokken actoren voorbereiden, coördineren en opvolgen.

Profiel

  • houder zijn van een masterdiploma;
  • vlot kunnen communiceren en rapporteren zowel schriftelijk als mondeling en beschikken over een grondige kennis van het Engels;
  • kennis over Europees beleid inzake de bescherming van biodiversiteit is een pluspunt;
  • kennis van het Vlaams onderzoekslandschap strekt tot aanbeveling;
  • bereid tot mobiliteit binnen Vlaanderen/Europa.

Aanbod

VLIR biedt u een voltijds contract van bepaalde duur aan voor één jaar. Wij wensen deze functie zo spoedig mogelijk in te vullen. Wij sluiten ofwel rechtstreeks met de kandidaat een arbeidsovereenkomst, ofwel werken wij via terbeschikkingstelling van een personeelslid dat momenteel verbonden is aan een universitair of openbaar kader. De kandidaat krijgt de gelegenheid om zich te verdiepen in een actueel thema met toekomstige arbeidsmarktperspectieven.

Kandidaatstelling

U kan uw kandidatuur met curriculum vitae en motivatie voor de functie indienen bij Prof. Dr. Rosette S’Jegers, Secretaris-generaal van VLIR, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel, via e-mail: rosette.sjegers |at|vlir.be, tot en met 18 januari 2018. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Danielle Gilliot (danielle.gilliot|at|vlir.be) en op onze website www.vlir.be
Terug