VACATUREBERICHT 30 MAART 2018 

BELEIDSMEDEWERKER ONDERZOEK & INNOVATIE

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) stimuleert overleg en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten onderling en tussen de Vlaamse universiteiten en de bevoegde overheden. VLIR zoekt een beleidsmedewerker Onderzoek & Innovatie (m/v) voor een contract van bepaalde duur.

Functie

De VLIR-beleidsmedewerker Onderzoek & Innovatie  heeft als voornaamste taken:

  • coördinatie, voorbereiding, verslaggeving en opvolging van vergaderingen van VLIR-werkgroepen om overleg en samenwerking inzake onderzoeksbeleid tussen de Vlaamse universiteiten te ondersteunen;
  • opvolging van de actuele dossiers van het beleidsdomein Onderzoek & Innovatie;
  • aanspreekpunt van de universiteiten en overheden voor dit beleidsdomein.

Profiel

  • houder zijn van een masterdiploma;

  • vlot kunnen communiceren en rapporteren zowel schriftelijk als mondeling en beschikken over een grondige kennis van het Engels en Frans;

  • kennis van het Vlaams onderzoekslandschap en het onderzoeksbeleid van universiteiten strekt tot aanbeveling.     

Aanbod

VLIR biedt u een voltijds contract van bepaalde duur aan voor de periode van 1 juni 2018 tot en met 30 april 2019, ter vervanging van de beleidsmedewerker Onderzoek & Innovatie. Wij sluiten ofwel rechtstreeks met de kandidaat een arbeidsovereenkomst, ofwel werken wij via terbeschikkingstelling van een personeelslid dat momenteel verbonden is aan een universitair of openbaar kader. De kandidaat krijgt de gelegenheid om zich te verdiepen in verschillende onderzoeksbeleidstopics en een professioneel netwerk met alle universiteiten en andere actoren in onderzoek(sbeleid) uit te bouwen.

Kandidaatstelling

U kan uw kandidatuur met curriculum vitae en motivatie voor de functie indienen bij  Dhr. Koen Verlaeckt, Secretaris-generaal van VLIR, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel, via e-mail: mieke.vanderstappen@vlir.be tot en met 26 april 2018. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Danielle Gilliot (danielle.gilliot@vlir.be) en op onze website www.vlir.be.

 

Klik hier voor een PDF van het vacaturebericht. 

Terug