Tandheelkunde [4 juli 2011]


Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. Alphons Plasschaert, emeritus hoogleraar Restauratieve Tandheelkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen (voorzitter)
 • Prof. dr. Ivo Lambrichts, hoogleraar Functionele Morfologie, Universiteit Hasselt
 • Dhr. Hugo Deleye, (zelfstandig) tandarts, Antwerpen
 • Prof. dr. Luc Dermaut, emeritus hoogleraar Orthodontie, Universiteit Gent (specifiek ten behoeve van de master of Orthodontics (K.U.Leuven) en de manama in de Orthodontie (UGent)).
 • Prof. dr. Bruno Loos, hoogleraar Parodontologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (specifiek ten behoeve van de master of Periodontology (K.U.Leuven) en de manama in de Parodontologie (UGent))
 • Prof. dr. Elke Struyf, hoofddocent, Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen, onderzoeksgroep 'Research in education and professional development', Universiteit Antwerpen
 • Dhr. Jorik Vanwijck, student 3de bachelor Tandheelkunde, K.U.Leuven
 • Dhr. Faris Younes, student 2de master Tandheelkunde, UGent
 
Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie. Mevr. Ilse De Vooght, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als secretaris voor deze visitatie.
 
Betrokken opleidingen
Universiteit Gent
 • Bachelor in de Tandheelkunde
 • Master in de Tandheelkunde
 • Master na master in de Endodontologie
 • Master na master in de Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde
 • Master na master in de Orthodontie
 • Master na master in de Parodontologie
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor in de Tandheelkunde
 • Master in de Tandheelkunde
 • Master of Endodontics
 • Master of Paediatric Dentistry and Special Dental Care
 • Master of Orthodontics
 • Master of Periodontology
 • Master of Restorative Dentistry
 • Master of Forensic Odontology
   
Verloop
De commissie werd door de VLIR ingesteld bij besluit van 30 augustus 2010. De commissie bezocht de opleidingen in de periode oktober - december. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 4 juli 2011 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
U kan ook het persbericht over de publicatie van het visitatierapport te lezen.