Biochemie en Biotechnologie [2 maart 2011]


De visitatiecommissie
Voorzitter
 • Prof. dr. Paul Michels (Université catholique de Louvain, University of Edinburgh) 
 
 
Commissieleden
 • Prof. dr. Ton Bisseling (Universiteit Wageningen)
 • Prof. dr. Martine Raes (Universiteit Namen)
 • Prof. dr. Didier de Chaffoy de Courcelle, (Oto Therapeutics, Universiteit Hasselt)
 • Prof. dr. Han de Winde, (T.U.Delft)
 • Prof. dr. em. Joost Lowyck, (K.U.Leuven)
 • Mej. Suzanne Vanhauwaert, (K.U.Leuven)
 • Dhr. Jan Boddaert (Universiteit Antwerpen)

 

 

Betrokken opleidingen 

Universiteit Antwerpen

 • Bachelor in de Biochemie / Biotechnologie
 • Master in de Biochemie / Biotechnologie
 
Universiteit Gent
 • Bachelor in de Biochemie / Biotechnologie
 • Master in de Biochemie / Biotechnologie

 

Katholieke Universiteit Leuven

 • Bachelor in de Biochemie / Biotechnologie
 • Master in de Biochemie / Biotechnologie
 • Master of Molecular and Cellular Biophysics

 

Verloop

De samenstelling van de visitatiecommissie Biochemie / Biotechnologie werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 3 februari 2010. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 4 februari <st1:metricconverter w:st="on" productid="2010. In">2010. In het voorjaar 2010 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.

De Commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 1 maart 2011 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

 

Visitatierapport

De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf, 1,66mb).

 

Een samenvatting van de resultaten van de visitatie kan u lezen in het persbericht (pdf, 158kb).