Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde (VLIR-VLHORA) [december 2008]

Samenstelling visitatiecommissie
  • Dr. M. Schuurmans, docent Nursing, Hogeschool Utrecht en Researcher, Universitair Medisch Centrum Utrecht (voorzitter)
  • Prof. dr. C. Frederiks, emeritus hoogleraar Verplegingswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen
  • Mevr. Th. Colle, Verpleegkundig directeur AZ Sint-Lucas en Volkskliniek vzw
  • Prof. dr. G. Croiset, hoogleraar Medisch Onderwijs, Universiteit Utrecht
  • Dhr. D. Demedts, student Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Gent
  • Mevr. M. Verstraete, student Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde, Universiteit Antwerpen
 
 
Betrokken Opleidingen
  • De Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Vrije Universiteit Brussel (penvoerende instelling) in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel.
 
  • De Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen (penvoerende instelling) in samenwerking met de Artesis Hogeschool Antwerpen, de Hogeschool Zeeland en de Karel de Grote-Hogeschool.
 
  • De Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit Gent (penvoerende instelling) in samenwerking met de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent en de Hogeschool West-Vlaanderen.
 
  • De Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (penvoerende instelling) in samenwerking met de EHSAL – Europese Hogeschool Brussel, de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, de Katholieke Hogeschool Kempen, de Katholieke Hogeschool Leuven, de Katholieke Hogeschool Limburg, de Katholieke Hogeschool Mechelen, de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.
 
 
VerloopDe samenstelling van de visitatiecommissie Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde werd op 9 april 2008 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLIR en de VLHORA ingesteld bij besluit van 11 april 2008. In de periode mei - oktober 2008 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat in december 2008 door VLIR en VLHORA werd gepubliceerd.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (4,1mb)