Kerkelijk Recht [7 januari 2009]

Samenstelling visitatiecommissieVoorzitter
  • Mgr. Cyriel Eykens, Officiaal van de Interdiocesane Rechtbank van Tweede Instantie van de Vlaamse Bisdommen

Leden
  • Dr. Mr. Ton. Meijers, Universitair hoofddocent Kerkelijk Recht aan de faculteit Katholieke Theologie (Utrecht) van de Universiteit van Tilburg
  • Z.E.H. Jos Wouters, Abt van de Premonstratenzer Abdij te Averbode,  professor Kerkelijk Recht in de gezamenlijke opleiding van de Premonstratenzer Abdijen en rechter in de Interdiocesane Rechtbank van Eerste Instantie van de Vlaamse bisdommen
  • Dr. Gian Ackermans, universitair docent kerkgeschiedenis aan de Faculteiten Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit en student Kerkelijk Recht aan het Kanonistisches Institut te Münster
  • Prof. dr. em. Joost Lowyck, bijzonder gasthoogleraar, K.U.Leuven
 

Betrokken Opleidingen
Katholieke Universiteit Leuven
  • 'Master in samenleving, recht en religie' en de Engelstalige variant 'Master of Society, Law and Religion'
  • 'Master in het Kerkelijk Recht (Iuris Canonici Licentiatus)' en de Engelstalige variant 'Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus)'
 

Verloop
De visitatiecommissie Kerkelijk Recht werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 29 februari 2008. Eind mei 2008 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 7 januari 2009 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 

Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf 2,68mb).