Sociaal Werk (VLIR-VLHORA) [17 december 2008]

Samenstelling visitatiecommissie
  • Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, hoogleraar algemene sociologie aan de Universiteit van Amsterdam
  • Prof dr. Jan Steyaert, Lector sociale infrastructuur en technologie aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies en Bijzonder Hoogleraar 'Technology and Social Quality' aan de University of Southampton, U.K.
  • Prof. dr. Pierre Reman, directeur Faculté ouverte de politique économique et sociale, Université Catholique de Louvain
  • Mevr. Ann Demeulemeester, algemeen secretaris ACW en voorzitter van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
  • Prof. dr. Wynand Wijnen, hoogleraar Ontwikkeling en Onderzoek van Hoger Onderwijs, Universiteit Maastricht
  • Mevr. Nele Beel, student master Sociaal werk, Katholieke Universiteit Leuven
  • Mevr. Katrien D'Hose, student master Sociaal werk, Universiteit Gent
 
Mevr. Magalie Van Lishout, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan het VLIR-secretariaat, trad op als projectleider en secretaris van de commissie. Vanaf 1 juli 2008 werd deze taak overgenomen door dhr. Patrick Van den Bosch.
 
Betrokken Opleidingen
  • De 'Master in het Sociaal werk' aan de Universiteit Gent (penvoerende instelling) i.s.m. Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen
  • De 'Master in het Sociaal werk' aan de Universiteit Antwerpen (penvoerende instelling) i.s.m. Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote-Hogeschool
  • De 'Master in het Sociaal werk' aan de Katholieke Universiteit Leuven (penvoerende instelling) i.s.m. de Europese Hogeschool Brussel, de Katholieke Hogeschool Kempen, de Katholieke Hogeschool Leuven, de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

Verloop
Zoals bepaald in het artikel 93 van het Structuurdecreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs, werd deze visitatie gezamenlijk georganiseerd door de VLIR en de VLHORA. De praktische coördinatie was in handen van de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR.
De samenstelling van de visitatiecommissie Sociaal Werk werd op 17 januari 2008, 4 februari 2008 en 7 maart 2008 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLIR en de VLHORA ingesteld bij besluit van 21 januari 2008 en 1 februari 2008.
In de de periode maart - april 2008 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 17 december 2008 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR en de VLHORA werd aangeboden.

Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (3,29mb).