Kunstwetenschappen en Archeologie [16 december 2008]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. Jos Koldeweij, hoogleraar Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen (voorzitter)
 • Prof. dr. Ilja Veldman, emeritus hoogleraar Kunstgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. Hendrik Reinder Reinders, hoogleraar Archeologie van Eurazië, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Eugène Warmenbol, hoogleraar Archeologie, ULB
 • Prof.dr. Jan Simons, hoofddocent Cultuurwetenschappen, Universiteit van Amsterdam (toegevoegd lid voor de beoordeling van de master na master Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel)
 • Prof. dr. Maaike Bleeker, hoogleraar Theater en Dans, Universiteit Utrecht (toegevoegd lid voor de beoordeling van de bachelor- en de masteropleiding Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent
 • Prof. dr. Rokus de Groot, hoogleraar Muziekwetenschap, Universiteit Utrecht (toegevoegd lid voor de beoordeling van de bachelor- en de masteropleiding Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent
 • Dhr. Jacques Perquy, gewezen administrateur-generaal Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
 • Dhr. Thomas Pieters, student Archeologie, UGent
 • Dhr. Glenn De Nutte, student Archeologie, K.U.Leuven
 • Dhr. Ko Goubert, student Kunstwetenschappen, K.U.Leuven
 • Mevr. Niene Dauphin, student Kunstwetenschappen, UGent
 

Betrokken OpleidingenUniversiteit Gent
 • Bachelor in de Kunstwetenschappen
 • Master in de Kunstwetenschappen
 • Bachelor Archeologie
 • Master Archeologie
 
Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie
 • Master Kunstwetenschappen en Archeologie
 • Master na master Cultuurwetenschappen
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor in de Kunstwetenschappen
 • Master in de Kunstwetenschappen
 • Bachelor in de Archeologie
 • Master in de Archeologie
 • Master of Archaeology
 

Verloop
De visitatiecommissie Kunstwetenschappen en Archeologie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 29 januari 2008. In de periode maart - mei 2008 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 16 december 2008 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 

Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (1,23 mb)