Criminologische Wetenschappen [15 december 2008]

Samenstelling commissie
Voorzitter
 • prof. dr. L. Martin Moerings, hoogleraar penologie aan de Universiteit Leiden, Nederland (voorzitter)
 
Leden
 • prof. dr. Chrisje H. (Chrisje) Brants, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, Universiteit Utrecht – Willem Pompe Instituut, Nederland
 • prof. dr. Yves Cartuyvels, hoogleraar Facultés Universitaires St. Louis (FUSL), België
 • dr. Guido Cuyvers, coördinator onderwijsontwikkeling en departementshoofd van het departement Sociaal Werk, Katholieke Hogeschool Kempen
 • dhr. Amir Jaouadi, student Master in de Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent
 • mevr. Greet Verstrynge, student Master in de Criminologische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven

Lid ten behoeve van de Master-na-master 'de Master in European Criminology and Criminal Justice Systems', Universiteit Gent
 • prof. dr. Joanna Shapland, Professor of criminal justice and Centre director of the centre for criminological research, Sheffield University, Verenigd Koninkrijk
 
Betrokken opleidingenVrije Universiteit Brussel
 • Bachelor in de Criminologische Wetenschappen
 • Master in de Criminologische Wetenschappen
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor in de Criminologische Wetenschappen
 • Master in de Criminologische Wetenschappen
 • Master in Criminology
 
Universiteit Gent
 • Bachelor in de Criminologische Wetenschappen
 • Master in de Criminologische Wetenschappen
 • Master of European Criminology and Criminal Justice Systems

 
Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Criminologische Wetenschappen werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 17 januari 2008. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 18 januari 2008. In de periode maart – april 2008 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.

De Commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 15 december 2008 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 

VisitatierapportDe bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 2.980 kB.