Statistiek – Financial and Actuarial Engineering [3 juli 2008]


Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. Adelin Albert, gewoon hoogleraar toegepaste statistiek, Université de Liège (voorzitter)
 • Dhr. Willy Lenaerts, voormalige Voorzitter van de Controledienst voor de Verzekeringen
 • Prof. dr. Jacques Hagenaars, hoogleraar methoden en technieken, Universiteit van Tilburg
 • Prof. Dr. Matthias Löwe, hoogleraar Wiskunde en Informatica, Universiteit Münster
 • Prof. dr. Michel Denuit, hoogleraar statistiek, Université Catholique de Louvain (vakdeskundige extra-lid ten behoeve van de beoordeling van de masteropleidingen Actuariële Wetenschappen)
 • Prof. dr. Fred Van Eeuwijk, hoogleraar bij Biometris, Universiteit Wageningen (Vakdeskundige extra-lid ten behoeve van de beoordeling van de masteropleidingen Statistiek)
 • Dr. Jaak Lenvain, Diensthoofd Kwaliteitsmanagement, Belgische Technische Coöperatie (Ontwikkelingsexpert vanuit VLIR-UOS ten behoeve van de beoordeling van de ICP-afstudeerrichting Biostatistics van de masteropleiding Statistiek aan de tUL)
 • Mevr. Amparo Yovanna Castro Sánchez, studente transnationale Universiteit Limburg
 • Dhr. Mario Vanherle, student Katholieke Universiteit Leuven.
 
 
Betrokken opleidingen
transnationale Universiteit Limburg, campus Diepenbeek
 • Master of Statistics
 
Vrije Universiteit Brussel
 • Master in de Actuariële Wetenschappen
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Master in de Statistiek/Master of Statistics
 • Master of Financial and Actuarial Engineering
 
 
Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering werd op 28 juni 2007 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLIR ingesteld bij besluit van 12 juli 2007. In de periode oktober-december 2007 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 3 juli 2008 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
 
ErratumIn Bijlage 1 van het visitatierapport werd het CV van Dr. Jaak Lenvain niet afgedrukt. U vindt zijn CV hier.