Bouwkunde / Bachelor Ingenieurswetenschappen [30 juni 2008]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. ir. Joost Walraven, hoogleraar Technische Universiteit Delft
 • Ir Charles Neervoort, gedelegeerd bestuurder, C.E.I - De Meyer
 • Ir. Jaak Polen, afdelingshoofd betonstructuren / metaalstructuren, departement mobiliteit en openbare Werken, Vlaamse Overheid
 • dr. Francis Van Den Bogaert, departementshoofd onderwijs, Universiteit Antwerpen
 • Prof. dr. ir. Yvan Baudoin, head of department of mechanical engineering, Koninklijke Militaire School
 • Prof. dr. ir. Christian Eugène, gewoon hoogleraar, Université Catholique de Louvain
 • Prof. dr. em. Renaat Gijbels, professor emeritus, Universiteit Antwerpen
 • Mejuffrouw Katleen Renier, studente Katholieke Universiteit Leuven
 • Mejuffrouw Annelies De Beule, studente Universiteit Gent
 
Betrokken opleidingen
 Vrije Universiteit Brussel
 •  Bachelor Ingenieurswetenschappen
 • Master Ingenieurswetenschappen : Bouwkunde 
 
Universiteit Gent
 • Bachelor Ingenieurswetenschappen : Bouwkunde
 • Master Ingenieurswetenschappen : Bouwkunde
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor Ingenieurswetenschappen : Bouwkunde
 • Master Ingenieurswetenschappen : Bouwkunde
 
 
Verloop
De visitatiecommissie Bouwkunde / Bachelor Ingenieurswetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 27 juli 2007. In de periode oktober – december 2007 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 30 juni 2008 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf; 2,58mb)