Oost-Europese Talen en Culturen [4 juni 2008]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. J. Schaeken, hoogleraar Baltische en Slavische taalkunde in Universiteit Leiden, Nederland (voorzitter)
 • Prof. W. Weststeijn, hoogleraar Slavische letterkunde, Universiteit van Amsterdam, Nederland
 • Prof. E. Agoston-Nikolova, universitair docente Bulgaarse & Servo-Kroatische taal en cultuur, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland
 • Prof. Egbert Fortuin, universitair docent Russische taalkunde en senior beleidsadviseur onderwijskundige zaken voor het Bestuur Faculteit der Letteren, Universiteit Leiden, Nederland
 • Dhr. B. Verhelst, student Master in de Oost-Europese talen en culturen, Universiteit Gent
 • Mevr. M. Swillen, student Master in de Taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost-Europakunde, Katholieke Universiteit Leuven
   
Betrokken opleidingenUniversiteit Gent
 • Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen
 • Master in de Oost-Europese talen en culturen
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor in de Taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost-Europakunde
 • Master in de Taal- en regiostudies: Slavistiek en Oost-Europakunde
 
 
Verloop
De visitatiecommissie Oost-Europese talen en culturen werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 5 juli 2007.
In de periode oktober – december 2007 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 4 juni 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.