Toerisme (VLIR-VLHORA) [28 november 2007]

Samenstelling visitatiecommissie
  • Prof. dr. Jaap Lengkeek, hoofd master Leisure, Environment & Tourism. Wageningen Universiteit (Voorzitter)
  • Dr. Anya Diekmann, onderzoekster, Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT), Université Libre de Bruxelles (ULB)
  • De heer Karel de Meulemeester, adviseur beroepsfederatie Vereniging Vlaamse Reisbureaus
  • Prof. dr. Rob van der Vaart, onderwijsdirecteur Sociale Geografie en Planologie, Universiteit Utrecht en hoogleraar Sociale Geografie, Universiteit Utrecht
  • Mej. Marijke Embregts, studente master Leisure, Tourism and Environment, Wageningen Universiteit
 
Betrokken opleiding'Master in het Toerisme'
 
Aangeboden door de Katholieke Universiteit Leuven (organiserende / penvoerende instelling), in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent, de Katholieke Hogeschool Mechelen, de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, de Erasmushogeschool Brussel, de Hogeschool West-Vlaanderen, de Xios Hogeschool Limburg en de Plantijnhogeschool van de provincie Antwerpen.
 
VerloopZoals bepaald in het artikel 93 van het Structuurdecreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs, werd deze visitatie gezamenlijk georganiseerd door de VLIR en de VLHORA. De praktische coördinatie was in handen van de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR.
 
De samenstelling van de visitatiecommissie Toerisme werd op 5 februari 2007 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLIR en de VLHORA ingesteld bij besluit van 12 februari 2007.
 
Op 3 en 4 mei 2007 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding.
 
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 28 november 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR en de VLHORA werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 1.875 kb