Sociologie [19 december 2007]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. W.A. Arts, emeritus hoogleraar algemene en theoretische sociologie, Universiteit van Tilburg (voorzitter)
 •  Prof. dr. Bernhard Kittel, hoogleraar onderzoeksmethoden in de sociologie en politicologie, Universität Oldenburg
 • Prof. dr. Liliane Voyé, emeritus hoogleraar algemene sociologie, stadsociologie, sociologie van ruimtelijke ordening en sociologie van cultuur en godsdienst, Université Catholique de Louvain
 • Prof. dr. Luc Soete, hoogleraar internationale economische betrekkingen, Universiteit Maastricht en directeur UNU-MERIT
 • Prof. dr. J.L. Peschar, emeritus hoogleraar onderwijssociologie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Mevr. Stefanie Gheysen, studente Politieke en Sociale Wetenschappen afstudeerrichting Sociologie, Katholieke Universiteit Leuven
 • Dhr. Sikko Segaert, student Sociologie, Vrije Universiteit Brussel
 
Betrokken opleidingen
Katholieke Universiteit Brussel
 • Master na master Quantitative Analysis in the Social Sciences
 
Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor en Master Sociologie
 
Universiteit Antwerpen
 • Bachelor en Master Sociologie
 • Bachelor en Master Sociaal-Economische Wetenschappen
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor Politieke en Sociale Wetenschappen afstudeerrichting Sociologie
 • Master Sociologie
 • Master Social Policy Analysis
 
Universiteit Gent
 • Bachelor en Master Sociologie
 
Verloop 
De visitatiecommissie Sociologie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 14 februari 2007. In de periode februari-mei 2007 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen vast in een eindrapport dat op 19 december 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.