Politieke Wetenschappen [19 december 2007]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. B.A.G.M. Tromp, bijzonder hoogleraar in de theorie en geschiedenis der internationale betrekkingen, Universiteit Amsterdam en Senior Research Fellow, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael', Nederland (voorzitter)
 • Prof. mr. dr. I. Snellen, (em) hoogleraar bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam en Rijksuniversiteit Leiden, Nederland
 • Prof. dr. P. Vercauteren, hoogleraar internationale betrekkingen en globalisering, Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCAM), België
 • Dhr. J. Perquy, ere administrateur-generaal van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), België
 • Prof. dr. M.E. Wuyts, professor in toegepaste kwantitatieve economie, Instituut voor Sociale Studies, den Haag, Nederland, visiting professor in Economics and Development Studies, Open University, Milton Keynes, Engeland
 • Dr. J. Lenvain, diensthoofd Kwaliteit, Methoden en Studies, Belgisch Technische Coöperatie (BTC), België. Lid van de UOS-Evaluatiecommissie 'opleidingsprogramma's'.
 • Dhr. D. Vanhaute, student Master Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen
 • Dhr. F. François, student aanvullende opleiding Internationale Betrekkingen, Katholieke Universiteit Leuven
 
Betrokken opleidingen
Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor Politieke Wetenschappen
 • Master Politieke Wetenschappen
 • Master Overheidsmanagement
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor in de Politieke en Sociale Wetenschappen afstudeerrichting Politieke Wetenschappen
 • Master in de Vergelijkende en Internationale Politiek
 • Master in het Overheidsmanagement en -beleid
 • Master of European Politics and Policies
 
Universiteit Gent
 • Bachelor Politieke Wetenschappen
 • Master Politieke Wetenschappen afstudeerrichting Nationale Politiek
 • Master Politieke Wetenschappen afstudeerrichting Internationale Politiek
 • Master EU-studies
 • Master of Conflict and Development
 
Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer, Universiteit Antwerpen
 • Master of Governance and Development in Sub-Sahara Africa
 • Master of Development Evaluation and Management
 • Master of Globalisation and Development
 
Universiteit Antwerpen
 • Bachelor Politieke Wetenschappen
 • Master Internationale Politiek
 • Master Politieke Communicatie
 • Master na master Internationale Betrekkingen en Diplomatie
 
Verloop
De visitatiecommissie Politieke Wetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 26 maart 2007.
In de periode februari-mei 2007 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 19 december 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.