Instituut voor Tropische Geneeskunde [30 november 2007]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. Christina Vandenbroucke-Grauls, hoogleraar medische microbiologie, Amsterdams Medisch Centrum en VU medisch centrum. (Chairman)
 •  Prof. dr. Suzanne Fustukian, Expert Public Health, Senior Lecturer in International Health, Institute for International Health and Development, Queen Mary University College , Edinburgh 
 •  Prof. dr. Malcolm Segall, Expert Public Health, Retired Associate, Institute of Development Studies, Sussex
 • Prof. dr. Nancy Gerein, Expert Disease Control, Lecturer in Monitoring and Evaluation of Health Programmes at the Nuffield Centre for International Health in Leeds
 • Prof. Dr. Felix M.L. Salaniponi, Expert Disease Control, Director of National TB Programme, Ministry of Health , Malawi
 • Prof. dr. ir. André Buldgen, Professor and head of the Unit Animal Husbandry of the Agronomy Faculty in Gembloux
 • Prof. dr. ir. Patrick Van Damme, tropical agriculture and ethnobotany, UGent
 • Prof. Dr. Elke Struyf, Educational expert, Professor General Didactics, Universiteit Antwerpen
 • Mr. Mark Ssennono, Student member, transnational University Limburg


Betrokken opleidingen
Instituut voor Tropische Geneeskunde: 
 • Master in Public Health
 • Master of Science in Disease Control
 • Master of Science in Tropical Animal Health


Verloop
De visitatiecommissie Instituut voor Tropische Geneeskunde werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 25 april 2007. Eind mei 2007 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
 
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 30 november 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.