Biomedische wetenschappen – Maastricht [28 maart 2007]


Samenstelling visitatiecommissie
  • Prof. dr. P.R. Bär, hoogleraar Biomedische Wetenschappen, Universiteit Utrecht (Voorzitter)
  • Prof. dr. D. Hoekstra, hoogleraar Celbiologie en Biochemie, Universiteit Groningen
  • Prof. dr. em. F. Roels, emeritus hoogleraar Menselijke Anatomie en Embryologie, Universiteit Gent en daarvoor ook Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen
  • Prof. dr. em. F. Daems, hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Antwerpen
  • Mevr. L. Nicolaï, studente Biomedische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven
 
Betrokken opleiding
transnationale Universiteit Limburg, Campus Maastricht
  • masteropleiding Molecular Life Sciences
Verloop
De visitatiecommissie biomedische wetenschappen werd ingesteld door de VLIR op 22 november 2006 en bezocht in november 2006 de betrokken opleiding.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 28 maart 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
 De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 192 KB