Vesalius college [12 juni 2007]

Samenstelling visitatiecommissie
 •  Dr. Willem Groenendaal, Senior Lecturer, Field of Expertise: Energy Economics, University of Tilburg , The Netherlands (Chairman)
 • Prof. Beatrice Heuser, Professor, Field of Expertise: International and Strategic Studies, Institute of Military History, Potsdam , Germany
 • Dr. Giles Scott-Smith, Senior Researcher, Field of Expertise: International Relations, Roosevelt Academy , The Netherlands
 • Prof. Rudy Martens, Professor, Field of Expertise: Strategic Management and General Management, University of Antwerp , Belgium
 • Prof. Han van der Zee, Professor, Field of Expertise: Business, Information Management, University of Tilburg , The Netherlands
 • Prof. Wasif Shadid, Full Professor, Field of Expertise: International Communication, Media and Minorities, University of Tilburg , The Netherlands
 • Prof. Juliette Walma van der Molen, Associate Professor, Field of Expertise: Communications Research, Children and Television, University of Amsterdam , The Netherlands
 • Prof. Antoinette Muntjewerff, Professor Faculty of Law, Field of Expertise: Educational Science, University of Amsterdam , The Netherlands
 • Ms. Angenika Kunne, Student at the Roosevelt Academy , The Netherlands 
 
Betrokken Opleidingen
Vesalius College
 • Bachelor in Business Studies
 • Bachelor in Communications Studies
 • Bachelor in International Affairs
 
Verloop
De visitatiecommissie Vesalius College werd ingesteld door de VLIR bij besluiten van 15 november 2006. Eind november 2006 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 12 juni 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 646 KB