Manama geneeskunde [6 juli 2007]


Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. W. van Mechelen, hoogleraar Sociale Geneeskunde, in het bijzonder bedrijfs- en sportgeneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam (Voorzitter)
 •  Prof. dr. P.J. van den Broek, hoogleraar Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie, Universiteit Leiden
 •  De heer B. Starink, Verzekeringsarts
 • Prof. dr. J. Lowyck, gewoon hoogleraar Pedagogische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven
 •  De heer R. Van Giel, student Geneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven
 • Prof. dr. F.C.B. van Wijmen, hoogleraar Sectie Gezondheidsrecht, Universiteit van Maastricht. (Extra-lid ten behoeve van de visitatie master na master Bioethics)
 •  Prof. dr. R. Hirasing, hoogleraar Jeugdgezondheidszorg & Sociale geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam. (Extra-lid ten behoeve van de visitatie master na master Jeugdgezondheidszorg).
 • Prof dr. em. F. Baro, professor emeritus Psychiatrie, Katholieke Universiteit Leuven. (Extra-lid ten behoeve van de visitatie master na master Gehandicaptenzorg / Handicapstudies)

Betrokken Opleidingen
Vrije Universiteit Brussel
 •  master na master Sportgeneeskunde

Katholieke Universiteit Leuven (organiserende / penvoerende instelling)
 • master na master Sportgeneeskunde
 • master na master Bioethics, interuniversitair ingericht door de Katholieke Universiteit Leuven (penvoerende instelling), de Radboud Universiteit Nijmegen, de University of Padova en de University of Basel
 • master na master Arbeidsgeneeskunde
 • master na master Verzekeringsgeneeskunde & Medische Expertise, interuniversitair ingericht door de Katholieke Universiteit Leuven (penvoerende instelling), de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen
 • master na master Ziekenhuishygiëne, interuniversitair ingericht door de Katholieke Universiteit Leuven (penvoerende instelling), de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel
  master na master Jeugdgezondheidszorg, interuniversitair ingericht door de Katholieke Universiteit Leuven (penvoerende instelling), de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel

Universiteit Antwerpen (organiserende / penvoerende instelling)
 • master na master Gehandicaptenzorg / Handicapstudies
 • master na master Arbeidsgeneeskunde, interuniversitair ingericht door de Universiteit Antwerpen (penvoerende instelling), de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel 
 
Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie master na master Geneeskunde werd op 25 juli 2006 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLIR ingesteld bij besluit van 4 oktober 2006.
 
In de periode oktober - december 2006 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 6 juli 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.