Manama rechten (anderstalig) [28 juni 2007]

Samenstelling visitatiecommissie Voorzitter
 • Prof. Dr L.W. Gormley, Professor of European Law & Jean Monnet Professor, Department of European & Economic Law, Jean Monnet Centre of Excellence, Rijksuniversiteit Groningen
Leden
 • Prof. Dr M r. L. A. Geelhoed † , Emeritus professor, voorheen Advocaat Generaal aan het Hof van Justitie , Luxemburg
 • Prof. Dr A. M. Hol, Professor Jurisprudentie en filosofie van het Recht , Universiteit Utrecht, Nederland
 • Prof. Dr U. Magnus , Professor Civiel Recht, Privaat Internationaal Recht en Comparatief Recht, Hamburg University, Duitsland
 • Dr. G. Cuyvers , Coördinator Onderwijsontwikkeling, Katholieke Hogeschool Kempen, België
 • Dhr. S. Neetens , licentiaat in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven

Extra lid ten behoeve van de Erasmus Mundus: European Master in Law and Economics , Universiteit Gent
 • Prof. Dr Mr. M. Faure, p rofessor Comparatief en international milieurecht, Universiteit van Maastricht , Nederland
 
Extra lid ten behoeve van de Master of Legal Theory , Katholieke Universiteit Brussel
 •  Prof. Dr R. Cotterrell , Professor Legal Theory, Queen Mary and Westfield College, University of London , Verenigd Koninkrijk
 
Extra lid ten behoeve van de Master of European Social Security, Katholieke Universiteit Leuven
 • Prof. Dr R.J.A. Muffels, P rofessor socio-economie, Universiteit van Tilburg, Nederland
 
Extra lid ten behoeve van de Master of Laws in European and International Taxation, Katholieke Universiteit Leuven
 • Prof. Dr H.J. Ault, Professor Recht, Boston College Law School, USA en Senior Advisor, Centre for Tax Policy and Administration, OECD Paris, Frankrijk
 
Extra lid ten behoeve van de Master of Laws in Energy and Environmental Law, Katholieke Universiteit Leuven
 • Prof. Dr H. Chr. Bugge, Professor in milieurecht, Department of Public and International Law, Faculty of Law, University of Oslo, Noorwegen
 

Betrokken opleidingen Universiteit Gent
 • the Master of Advanced Studies in European and Comparative Law
 • the Erasmus Mundus: European Master in Law and Economics
Katholieke Universiteit Brussel(sinds 1992 gezamenlijk georganiseerd met de Facultés universitaires Saint Louis (FUSL),
vanaf oktober 2006 gezamenlijk georganiseerd met de Vrije Universiteit Brussel)
 • the Master of Legal Theory
Vrije Universiteit Brussel
 • the Master of International and Comparative Law
Katholieke Universiteit Leuven
 • the Master of Laws (LLM)
 •  the Master of European Social Security
 •  the Master of Laws in Energy and Environmental Law
 •  the Master of Laws in European and International Taxation
VerloopDe visitatiecommissie Anderstalige Master-na-Master Rechten werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 25 juni 2006, met een aanvullende bekrachtiging op 21 augustus 2006. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 23 augustus 2006. In de periode oktober - december 2006 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 28 juni 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport , pdf, 2.230 kb.