Milieu (master en manama) [23 oktober 2007]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. Hans Bruyninckx, hoogleraar Internationaal Milieubeleid, Katholieke Universiteit Leuven (eerste voorzitter)
 • Prof. Helias A. Udo de Haes, hoogleraar Milieukunde, Universiteit Leiden (tweede voorzitter)
 • Prof. em. Oscar Steenhaut, ererector Vrije Universiteit Brussel
 • Prof. Steven Janssens, hoogleraar Didactiek, Katholieke Universiteit Leuven
 • Prof. Nicolas Van Larebeke, hoogleraar Oncologie en Toxicologie, Universiteit Gent
 • Dr. Walter Buydens, CEO Environmental Resources Management België en Nederland
 • Dr. ir. Jaak Lenvain, diensthoofd Kwaliteitsmanagement BTC, ontwikkelingsexpert vanwege VLIR-UOS toegevoegd aan de commissie voor de beoordeling van de ICP-opleidingen
 • David Van Der Ha, student Bio-ingenieurswetenschappen, tweede proef Milieutechnologie, UGent

Betrokken opleidingenVrije Universiteit Brussel
 • Master in Human Ecology (ICP)
 • Master na master in Advanced Studies in Human Ecology (ICP)
 • Master na master Milieu-expertise
 • Master na master Duurzame Ontwikkeling en Menselijke Ecologie

Universiteit Antwerpen
 • Master Milieuwetenschap

Universiteit Gent
 • Master Environmental Sanitation (ICP)
 • Master na Master in Milieusanering en Milieubeheer

Verloop
De visitatiecommissie Milieuwetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluiten van 18 augustus 2006 en 20 november 2006. In de periode november-december 2006 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 23 oktober 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.