Communicatiewetenschappen [6 september 2007]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. J. Bardoel , leerstoelhouder Mediabeleid, Radboud Universiteit Nijmegen (voorzitter)
 • Prof. dr. P. Fourie , professor aan het Department Communication, UNISA, Zuid-Afrika
 • Prof. dr. P. Neijens , wetenschappelijk directeur AScoR en NEScoR
 • Dr. M. van Selm , universitair hoofddocent kwalitatieve methodologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. M. Spoelders , hoogleraar pedagogiek en voorzitter vakgroep pedagogiek, Universiteit Gent
 • Dhr. Ch.-H. Nyns , hoofdbibliothecaris aan de UCL (extra lid ten behoeve van de beoordeling van de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap)
 • Mevr. A. Telen , studente Communicatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel
 • Mevr. B. Van den Driessche , studente Communicatiewetenschappen, UGent

Betrokken opleidingen Katholieke Universiteit Brussel
 • Bachelor Communicatiewetenschappen
 
Universiteit Antwerpen
 • Bachelor en Master Communicatiewetenschappen
 • Master Informatie- en Bibliotheekwetenschap, interuniversitair ingericht door de Universiteit Antwerpen (penvoerende instelling), de Katholieke Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel

Universiteit Gent
 • Bachelor en Master Communicatiewetenschappen
 • Master na Master Journalistiek

Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor en Master Communicatiewetenschappen

Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor en Master Communicatiewetenschappen

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Communicatiewetenschappen werd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bekrachtigd op 25 juli 2006. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLIR ingesteld bij besluit van 12 oktober 2006. In de periode oktober - december 2006 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 6 september 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.