Manama economische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur [28 december 2006]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. Dr. Ir. C. Mouwen, Hoogleraar Strategie en Innovatie in de non-profit sector, Universiteit Tilburg (Voorzitter)
 • Prof. Dr. A. Kleinknecht, Hoogleraar macro-economie, Technische Universiteit Delft
 • Prof. Dr. R. T. Frambach, Hoogleraar Informatiekunde, Marketing en Logistiek, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. Dr. L. Traas, Emeritus Hoogleraar Business Economics, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. Dr. J. Wijngaard, Hoogleraar Production Management, Universiteit Groningen
 • Dhr. K. Van Goethem, Ere-directeur academische planning UIA
 • Dhr. S. Stroo, Universiteit Gent
 • Dhr. C. Van Linden, Universiteit Antwerpen
 
Extra lid ten behoeve van de visitatie van de opleidingen in het domein transporteconomie, Universiteit Antwerpen
 • Dr. K. Debisschop, Consultant RebelGroup, België
Betrokken opleidingen
Katholieke Universiteit Leuven
 • Master of Advanced Studies in Economics (Master-na-master)
 • Master of Advanced Business Studies (Master-na-master)
 • Master of Financial Economics (Master-na-master)
 • Master of International Business Economics (Master-na-master)
 • Master of Industrial Management (Master-na-master)
Universiteit Gent
 • Master of Marketing Analysis (Master-na-master)
 • Master of Advanced Accounting (Master-na-master)
 • Master of Banking and Finance (Master-na-master)
 • Master in het management voor overheidsorganisaties (Master-na-master)
Universiteit Antwerpen
 • Master in Transport and Maritime Management (Master-na-master)
 • Master in Transport and Maritime Economics (Master-na-master)
 • Master in de Maritieme Wetenschappen (Master-na-master)
 • Master in het Zee- en Vervoerrecht (Master-na-master)
Interuniversitaire samenwerking Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent
 • Master in de Maritieme Wetenschappen (Master-na-master)
Interuniversitaire samenwerking Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, in Europees consortium
 • Master of Economics of International Trade and European Integration (Master-na-master)
Universiteit Hasselt
 • Master Internationaal Marketing Management (Master-na-master)
Vrije Universiteit Brussel
 • Master of Business Information Management (Master-na-master)
 • Master of Advanced Management Studies (Master-na-master)
Verloop
De visitatiecommissie master-na-masters Economie, Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 6 maart 2006. In de periode maart - mei 2006 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 15 december 2006 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 1.243 kb.