Pedagogische wetenschappen, Sociale en culturele agogiek [11 december 2006]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. M. van der Kamp, hoogleraar volwasseneneducatie, Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
 • Prof. dr. H. Baartman, bijzonder hoogleraar orthopedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. G. Kanselaar, hoogleraar onderwijskunde, Universiteit Utrecht; Wetenschappelijk directeur van het onderzoekscentrum ICO-ISOR
 • Prof. dr. J.J.H. Dekker, hoogleraar historische pedagogiek, geschiedenis van de opvoeding en zorg, Methoden en technieken van interpretatief en interventiegericht onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. em. R. van den Berg, emeritus hoogleraar onderwijskunde, Radboud Universiteit Nijmegen 
Betrokken opleidingenKatholieke Universiteit Leuven
 • bacheloropleiding pedagogische wetenschappen
 •  masteropleiding pedagogische wetenschappen
 •  masteropleiding educational studies / educatieve studies
Universiteit Gent
 • bacheloropleiding pedagogische wetenschappen
 • masteropleiding pedagogische wetenschappen
Vrije Universiteit Brussel
 • bacheloropleiding sociale en culturele agogiek / agogische wetenschappen
 • masteropleiding sociale en culturele agogiek/ agogische wetenschappen
 • masteropleiding pedagogische wetenschappen / onderwijskunde
 
Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Pedagogische Wetenschappen / Sociale en Culturele Agogiek werd door de VLIR bekrachtigd bij besluiten van 13 september 2005 en 18 november 2005. In de periode februari - april 2006 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 11 december 2006 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 823 kb.