Bio-ingenieurswetenschappen [11 december 2006]

Samenstelling visitatiecommissieVoorzitter
 • Dr. ir. Staf Van Reet, voormalig managing director Janssen Pharmaceutica, voorzitter FlandersBio
Leden
 • Prof. dr. ir. Wim H. Rulkens, gewoon hoogleraar, sectiehoofd milieutechnologie Wageningen Universiteit
 • Prof. dr. Gerrit Heil, gewoon hoogleraar landschapsecologie en programmadirecteur, Universiteit Utrecht
  Dr. ir. Joseph Weerts, gewezen adviseur IWONL en FOD Volksgezondheid
 • Prof. dr. ir. Barth F. Smets, hoogleraar Milieu Microbiologie (Environmental Microbiology), Technical University of Denmark
 • Prof. dr. M.C.E. van Dam - Mieras, bio-chemicus, hoogleraar Open Universiteit Nederland, onderwijsdeskundig lid
 • Sarah Garré, studente tweede ingenieursjaar Bio-ingenieur (Land- en Bosbeheer), Katholieke Universiteit Leuven
 • Stijn Van Cutsem, student derde graadsjaar Bio-ingenieur (Cel- en Genbiotechnologie), Vrije Universiteit Brussel
 
Vakdeskundige leden toegevoegd aan de deelcommissies bio-ingenieurswetenschappen
 • Prof. dr. Joseph Alfred Zinck, emeritus hoogleraar Soil Survey aan het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) en hoofd van de divisie Soil Science ITC, Enschede
 • Prof. dr. Michael E. Schaepman, hoogleraar Geo-information science, Wageningen University en wetenschappelijk manager van het Centre for Geo-Information
 • Dr. Hendrik De Bondt, hoofd chembioinformatics team Tibotec
 • Dr. André Van de Voorde, Chief Scientific Officer Innogenetics
 • Prof. dr. ir. Dietrich Knorr, hoogleraar Berlin University of Technology, directeur van het Institute of Food Technology and Food Chemistry
 • Prof. dr. Charles Mélard, hoogleraar University of Liège, directeur van het Aquaculture Research and Education Center
 
Extra lid ten behoeve van de visitatie Tropical Natural Resources Management, K.U.Leuven
 • Prof. dr. J.P. Baudoin, hoogleraar Gembloux Agricultural University, hoofd van de Unit Tropical Crop Husbandry and Horticulture

Ontwikkelingsexpert ten behoeve van de visitatie van de ICP programma's
 • Dr. ir. Jaak Lenvain, Diensthoofd Kwaliteitsmanagement BTC, ontwikkelingsexpert vanwege UOS
 
 
Betrokken opleidingen
Universiteit Gent
 • Bacheloropleiding bio-ingenieurswetenschappen
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Landbouwkunde
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en Voeding
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Chemie en Bioprocestechnologie
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Cel- en Genbiotechnologie
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Bos- en Natuurbeheer
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen Bodem- en Waterbeheer
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Milieutechnologie
 • Masteropleiding Aquaculture (ICP)
 • Masteropleiding Rural Development and Nutrition (ICP)
 • Masteropleiding Physical Land Resources (i.s.m. Vrije Universiteit Brussel, ICP)
 • Masteropleiding Food Technology (UGent, K.U.Leuven, ICP)
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bacheloropleiding bio-ingenieurswetenschappen
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Landbouwkunde
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Levensmiddelentechnologie
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Katalytische Technologie
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Cel- en Gentechnologie
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Biosysteemtechniek
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Land- en Bosbeheer
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Milieutechnologie
 • Masteropleiding Earth Observation
 • Masteropleiding Bio-informatics
 • Masteropleiding Tropical Natural Resources Management
 • Masteropleiding Water Resources Engineering (i.s.m. Vrije Universiteit Brussel, ICP)
 • Masteropleiding Food Technology (K.U.Leuven, UGent, ICP)
Vrije Universiteit Brussel
 • Bacheloropleiding bio-ingenieurswetenschappen
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Cel- en Genbiotechnologie
 • Masteropleiding bio-ingenieurwetenschappen: Scheikunde
 • Masteropleiding Biomolecular sciences
 • Masteropleiding Molecular Biology (i.s.m. K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen, ICP)
Universiteit Antwerpen
 • Bacheloropleiding bio-ingenieurswetenschappen
 
VerloopDe visitatiecommissie bio-ingenieurswetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluiten van 19 januari 2006, 13 februari 2006 en 27 februari 2006. In de periode februari-maart 2006 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De deelcommissies voerden in de periode april-mei 2006 gesprekken met de verschillende geledingen in Brussel.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 11 december 2006 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf