Oosterse studies [13 oktober 2006]

Samenstelling visitatiecommissie
  • Prof. dr. B.C.A. Walraven, hoogleraar Koreaanse taal en cultuur, Faculteit der Letteren, Universiteit Leiden, Nederland (voorzitter)
  • Prof. dr. B. ter Haar, hoogleraar Geschiedenis van China en Talen en culturen van China, en directeur de onderzoeksschool CNWS (Research School for Asian, African and Amerindian Studies), Faculteit Letteren, Universiteit Leiden, Nederland
  • Prof. dr. W.H. van Soldt, hoogleraar Assyriologie, Universiteit Leiden, Nederland
  • Prof. dr. M. Woidich, hoogleraar Arabische taal en cultuur, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Amsterdam
  • Prof. dr. J.M. Verpoorten, hoogleraar Indologie en Boedisme, Université de Lièges. Professor Verpoorten is toegevoegd als vakdeskundige Indologie aan de commissie specifiek voor het bezoek aan de Universiteit Gent
  • Prof. dr. P. Van Petegem, hoogleraar onderwijskunde, Faculteit Onderwijs en Informatiewetenschappen, Universiteit Antwerpen
  • Dhr. M. Groenweghe, student Oosterse studies, K.U.Leuven
 
Betrokken opleidingen
Universiteit Gent
  • bachelor en master Oosterse Talen en Culturen
 
Katholieke Universiteit Leuven
  • bachelor en master Taal- en Regiostudies
 

VerloopDe visitatiecommissie Oosterse Studies werd ingesteld door de VLIR ter vergadering van 8 februari 2005. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 13 oktober 2006 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 514 kb.